بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

قرآن و معرفت شناسی

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 22532 10003022
42,000 37,800 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

کتاب حاضر شامل مجموعه مقالاتی است که به مناسبت همایش قرآن و معرفت شناسی فراهم آمده است.

این اثر شامل بیست و دو مقاله است و این مقالات بر حسب عناوینی که در فصول آمده اند از یکدیگر تفکیک شده اند:

فصل اول از امکان و اقسام معرفت در قرآن مشتمل و شامل دو مقاله امکان معرفت از دیدگاه قرآن کریم، اقسام معرفت در قرآن کریم می باشد.
فصل دوم از تعریف و منطق در قرآن سخن می گوید و چهار مقاله تعریف در قرآن کریم، منطق در قرآن، ارزش سنجی معرفتی در قرآن کریم، دستگاه منطقی قرآن کریم را شامل می شود.فصل سوم از ابزار معرفت در قرآن سخن می گوید و از هفت مقاله عقل در قرآن، الگوی تفکر قرآنی بر اساس معناشناسی هم زمانی، بررسی جایگاه معرفت شناختی حس از دیدگاه قرآن، خیال ابزار معرفت، بررسی جایگاه معرفت شناختی قلب از دیدگاه قرآن، کارکردوری معرفت شناختی فطرت در هندسه معرفتی دین، رابطه فطرت و معرفت از نگاه قرآن حکایت دارد.
فصل چهارم از هرمنوتیک و زبان شناسی سخن می گوید و به پنج مقاله شخصیت بخشی در قرآن، استعاره ها در قرآن با تأکید بر رویکرد زبان شناسی شناختی، رویکردی تطبیقی به هرمنوتیک و تفسیر قرآن، بررسی و تحلیل نظریه روح معنا در تفسیر متشابهات قرآن، تاریخ مندی معرفت می پردازد.

فصل پنجم از علم و مابعدالطبیعه سخن می گوید و شامل دو مقاله: نظریه پرداز یهای علمی قرآن، قرآن و مابعدالطبیعه نظریه های علمی درباره طبیعت است.
فصل ششم از معرفت دینی و نقد نسبی گرایی سخن می گوید و شامل دو مقاله معرفت دینی و معیار آن، نقد نسبی گرایی معرفتی از منظر قرآن است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما