بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

این راه بی نهایت: واژه نما، واژه نامه و فرهنگ ترکیبات، تعبیرات و اصطلاحات دیوان حافظ بر اساس تصحیح قزوینی و غنی (دوره دو جلدی)

ناشر مرکز نشر دانشگاهی

ویراستار احمد حب علی موجانی

تحقیق و تنظیم کتاب بهرام اشتری

سال نشر : 1385

تعداد صفحات : 1408

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 27668 10003022
32,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

کتابهایی درباره واژه ها، اصطلاحات و تعبیرات، مصراعها و بیتهای دیوان حافظ و حداقل پنج فرهنگ دیوان حافظ تاکنون چاپ و منتشر شده، اما این راه بی نهایت به یقین جدیدترین و کامل ترین فرهنگ دیوان حافظ است که بر اساس تصحیح قزوینی- غنی تدوین شده و به دلیل چند ویژگی از سایر فرهنگها در این زمینه متمایز می شود.

1. واژه نمای صرف نیست که بسامد واژه ها را مشخص کند و در آن همه ترکیبات، تعبیرات و اصطلاحات دیوان حافظ نیز معنی شده است. 2. همه مصراعها، بیتها و ترکیبات عربی و واژه هایی که احتمال قرائتهای متفاوت دارد اعراب گذاری شده است. 3. هر واژه یا عبارتی به همه واژه ها یا عبارات هم معنی آن ارجاع شده است. 4. پیوستهای مفصلی دارد که خواننده را از مراجعه به سایر منابع بی نیاز می کند؛ از آن جمله: متن کامل دیوان به تصحیح قزوینی- غنی، فهرست موضوعی شامل روزهای هفته، فصلها، آسمان، فلک و سیارات و ستارگان و ... ، فهرست نام اشخاص، افعال، ترکیبات فعلی، پسوندهای گوناگون و اطلاعات عروضی غزلها که در این فهرست اخیر از جمله اطلاعات زیر آمده است: مطلع غزل، وزن عروضی و بحر عروضی غزل و تعداد و درصد غزل های حافظ در این وزن.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما