بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

مولوی و جهان بینی ها

ناشر موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری

نویسنده محمدتقی جعفری

سال نشر : 1395

تعداد صفحات : 264

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 287 10003022
قابل تهیه از مراکز پخش
62,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

کتابی علمی و ایدئولوژیک که دانش ها و بینش های مولانا جلال الدین محمد بلخی را در چند و چون ارتباط های عمیق و تئوریک خود با مکتب ها و نحله هایی چون بودائیسم، اشراق افلاطونی، سیستم کانت، مکتب دکارت، فلسفۀ رئالیسم، مونادولوژی، دیالکتیک هگل و اگزیستانسیالیسم مورد بررسی قرار داده است .

در این اثر، استاد به مقایسه ی اندیشه های مولوی با افکار متفکران و مکاتب فکری شرق و غرب پرداخته است . در واقع این کتاب ، یک مطالعه تطبیقی در زمینه ی آراء و عقاید مولوی است . هدف استاد این نیست که ریشه های فکری را در میان افکار متفکران قبل از خود نشان دهند، چرا که بسیاری از مشترکات اندیشه ی مولوی با سایر متفکران را ناشی از تواردهای فکری و ذهنی می داند.

در این اثر از موضوعات زیر سخن به میان آمده است :
1-انقلاب عمیق روانی مولانا: در این بخش از تأثیری که شمس بر روان مولوی گذاره بحث شده و در آن به این نکته اشاره شده است که چرا روان شناسیهای عمومی نمی توانند پدیده های روانی نظیر انقلابهای روحی را تفسیر کنند.
2-واقعیاتی که مولوی را به خود جلب کرد: در این فصل از کیفیت ارتباط انسان با واقعیات که به چهار صورت می باشد و محدودیتهای شناسایی بشر بحث و گفتگو شده است . مراد استاد از طرح این بحث بیان این نکته است که شخصیتهایی نظیر مولوی «در عین حال که با طبیعت و نمودهای عینی جهان هستی آشنایی نزدیک داشته و با عینک علمی به آنها نگریسته اند، واقعیاتی در ماوراء نمودهای عینی ، آنان را به طور جدی تحریک نموده و با این حال اصول بنیادین فراوانی را که مکتبهای جهانی بر مبنای آنها پایه ریزی می شوند، مطرح ساخته اند». (10)
3-سیستم جهان بینی مولوی : با نظر به تفکر مولوی نمی توان از وی انتظار عرضه ی یک مکتب منظم فلسفی یا یک نگرش علمی معمولی را داشت . این کوه آتشفشان را نمی توان در قالبهای متعارف علمی و فلسفی قرار داد. نمی توان گفت او مشایی یا اشراقی یا ایده آلیسم و رئالیسم است . وی مافوق مکاتب فکری و فلسفی نظام مند است.

از نظر استاد اندیشه و تفکر مولوی را در پنج قلمرو می توان مورد بررسی قرار داد:
الف - قلمرو داستان پردازیها و تمثیلها و تشبیه ها و تنظیرها که در خلال آنها حقایق بسیاری بیان می شود.
ب - قلمرو بینشهای علمی مولوی : در این قلمرو صدها مسئله علمی ابتکاری از زبان مولوی جاری می شود نظیر جاذبیت زمین ، تضادهای درونی انسان و....
ج - قلمرو بینشهای جهان بینی : مولوی اصول بسیاری را در این زمینه بیان کرده است نظیر حدوث عالم و قانونمندیهای آن ، ارتباط جهان با خدا و....
د - قلمرو معرفتی : مولوی نظام جهان هستی را باز می داند و معتقد است که جهان را با هیچ نظام معرفتی محدود نمی توان شناخت .
ه - قلمرو عرفانی : استاد معتقد است که عرفان مولانا مثبت است و شور عرفانی مولوی زودگذر نیست . (صص 53-44)

مولوی و حکمای هند
در این فصل به مقایسه ی اندیشه های مولوی و برخی عبارات اپانیشادها پرداخته شده است .

مولوی و بودیسم
در این بحث برخی از اشعار مولوی با مفاهیمی چون نیروانا، آزادی ، آلودگیها که مربوط به مکتب بوداست مقایسه می شود.

مولوی و مکتب اشراق
مفاهیمی چون تهذیب نفس ، یقین ، اهمیت «من » و «مُثل » که از مفاهیم اساسی مکتب اشراق است از دیدگاه مولوی مورد بررسی قرار گرفته است .

مولوی و مکتب مشاء ارسطویی
استاد بر این باور است که مسئله عقل که در فلسفه ی مشاء مطرح شده ، در تفکر مولوی نیز مطرح شده است ، با این تفاوت که مولوی اولاً: عقل را محدود به شناسایی پدیده های روبنایی طبیعت می داند و ثانیاً: دریافت واقعیات از راه خویشتن یابی را نیز مولوی مطرح می کند. مسئله علیت نیز، مورد توجه فلسفه مشاء و مولوی است ، البته با این فرق که مولوی ، قانون علیت را در روبنای هستی مطرح می کند و فیضان هستی را از جانب خداوند در مورد زیربنای هستی می داند. یکی دیگر از موارد اختلاف مولوی با مشائیان در مورد مادة المواد است که مولوی آن را نمی پذیرد.

مولوی و مکتب رواقیون
در این فصل چهار موضوع اساسی در مکتب رواقیون یعنی انسان ، عقل کل ، حاکمیت عقل بر نفس ، و کمال عقلانی با اندیشه های مولوی مقایسه شده است .

مولوی و جهان بینیهای قرون وسطی
مسائلی چون ارزیابی فلسفه ، اثبات اختیار، دو بعد عقل ، ابعاد انسان از دیدگاه فلاسفه قرون وسطی و مولوی مورد بررسی قرار گرفته است .

مولوی و افلوطین
در این فصل به بحث از رابطه ی خدا با موجودات و اینکه آیا این رابطه ، نظیر رابطه ی کل با جزء است پرداخته شده است . مباحث بسیاری را در مقایسه مولوی با افلوطین می توان مطرح کرد که استاد به آنها نپرداخته اند.

مولوی و مکتب دکارت
مباحثی چون اندیشه ، ثنویت دکارتی ، برهان وجوبی از دیدگاه دو متفکر مورد بررسی قرار گرفته است .

مولوی و ذهن گرایی (ایده آلیسم ) برکلی
در این بحث با اشاره به ابیاتی از مولوی که خواص و کیفیت برخی از واقعیات را مستند به موجودیت انسانی می داند از نوعی ایده آلیسم در اندیشه مولوی سخن به میان آمده است .

مولوی و فلاسفه ی رئالیست
در این مبحث با اشاره به ابیاتی از مولوی بر این نکته تأکید شده که واقعیت جهانی مستقل از درک انسانی وجود دارد.

مولوی و کانت
کانت میان «شی ء برای خود» و «شی ء برای ما» جدایی قائل شده است . مولوی در بعضی موارد قائل به مجهول بودن ذات اشیاء برای خود است ، و در موردی بر خلاف آن می گوید:
عجز از ادراک ماهیت عمو حالت عامّه بود دریاب تو
ز آنکه ماهیات و سرّ سرّ آن پیش چشم کاملان باشد عیان
استاد به مقایسه میان عقل از دیدگاه مولوی با کانت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که هر چند مولوی نیز عقل نظری را محدود می داند، اما «عقل را به برکت وابستگی به جان و به عقل کل و ارتباط هماهنگ با دل و سایر ابعاد عالی روحی ، قابل درک واقعیات می داند». (11)
مسئله احساس بدون انگیزگی سود و زیان نیز از دیدگاه مولوی و کانت مورد بررسی قرار گرفته است .

مولوی و مونادولوژی
در این بحث زنده بودن اجزاء جهان هستی از دیدگاه مولوی و لایبنیتس مورد بررسی قرار گرفته است .

مولوی و مکتب تنازع در بقاء
مسئله تنازع بقا که در اندیشه های هایز و داروین مطرح شده با اندیشه های مولوی مقایسه شده است .(صص 23-118) نهایت امر این است که مولوی این فعالیت را به ظواهر طبیعت منحصر می کند.

مولوی و هگل
در ابتدای این بحث اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده مورد نقد و بررسی قرار گرفته ، سپس مسئله تضاد و حرکت از دیدگاه مولوی و هگل مطرح شده است . در این بحث اندیشه های احسان طبری در مورد مولوی نیز نقادی شده است .(صص 68-123)

مولوی و اگزیستانسیالیزم
در این فصل انسان از دیدگاه مولوی و سارتر مورد بررسی قرار گرفته ، موارد اختلاف دو دیدگاه مشخص شده است .
نقد اندیشه های احسان طبری درباره مولوی
این بحث مکمل نقد سخنان طبری در فصل مولوی و هگل است .
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط
اخبار مرتبط
بازدیدهای اخیر شما