بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

مدیریت کیفیت در آموزش عالی: چشم اندازی بین المللی به سنجش و تغییر سازمانی

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 29099 10003022
9,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

بهبود کیفیت راهی بی پایان است که موفقیت در آن را باید با شاخصهای نسبی سنجید، زیرا معیارهای مطلق برای تعیین و دستیابی بدان پیدا نمی شود. بهبود کیفیت قلمرویی است که در آن رنگها طیفی از انواع خاکستریهایند و در آن رنگ سیاه و سفید را به طور مطلق نمی توان یافت.

کتاب حاضر نتیجه طرح جامع پژوهشی است که با حمایت «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)» به انجام رسیده است. این طرح فرایندهای سنجش کیفیت در ١٤ کشور جهان را تبیین می کند و بر دو هدف عمدۀ تشریح هدفها، روشها و نتایج مورد انتظار از نظامهای مختلف ملی سنجش کیفیت و بررسی تأثیر آنها بر مدیریت سازمانی و تصمیم گیری استوار است. این کتاب از متون معتبر و بنیادی است که ضمن ارتقای سطح آگاهی استادان، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی از تجربه های موفق در فرایندهای سنجش کیفیت در عرصۀ بین المللی، به تصمیم گیرندگان، سیاست گذاران و به طور کلی مدیران و راهبران دانشگاهی یاری می رساند.

کتاب شامل ١٠ فصل با عنوانهای مقدمه؛ سنجش کیفیت در آموزش عالی: مدل مفهومی؛ بسترهای ملی در حال تغییر: پیدایش سنجش مدیریت کیفیت؛ بسترهای سازمانی در حال تغییر: خودمختاری و پاسخگویی؛ روشهای نمایندگیهای کیفیت؛ روشهای سنجش کیفیت در مؤسسات آموزش عالی؛ اثرگذاری سنجش کیفیت از طریق پاداش؛ اثرگذاری سنجش کیفیت از طریق تغییر سیاستها و ساختارها؛ اثرگذاری سنجش کیفیت از طریق تغییر فرهنگها؛ و سنجش کیفیت و تغییر سازمانی است. در پایان کتاب مراجع و واژه نامه آورده شده است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط