بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

زندگانی سیاسی خاندان اقبال

ناشر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

نویسنده مظفر شاهدی

سال نشر : 1388

تعداد صفحات : 264

ناموجود، به من اطلاع بده

معرفی کتاب

خاندان اقبال پیشینه طولانی و درخور توجهی ندارد. «حاجی میرزا ابوتراب مقبل السلطنه»، مهم ترین عضو این خاندان است. خاندان اقبال، در دوره قاجارها، شان و اعتبار شایانی نداشت و فقط به دنبال وقوع کودتای سوم اسفند و حمایت های مستقیم و غیرمستقیم میرزا ابوتراب از شخص رضاشاه و در نهایت سلسله پهلوی، موجبات ترقی و پیشرفت این خاندان در عرصه سیاسی، اداری و اقتصادی کشور فراهم شد. حضور مداوم «علی اقبال» در مجلس شورای ملی دوره رضاشاه و هم چنین «دکتر منوچهر اقبال» که از دوره سلطنت رضاشاه مورد عنایت او بود و با آغاز سلطنت محمدرضاشاه، بارها مقام وزارت یافت و حتی به مقام نخست وزیری رسید، حاکی از آن بود که شخص رضاشاه و به تبع آن محمدرضاشاه از عملکرد دو موضع خاندان اقبال در قبال سلسله پهلوی رضایت خاطری تام داشتند . کتاب پیش رو بر آن است تا با دیدگاهی تحلیلی-تاریخی روند شکل گیری و اهمیت یافتن خاندان اقبال را در واپسین سالهای عمر سلسله قاجاریه و اوایل قدرتیابی و سلطنت رضاشاه پهلوی مورد بررسی و مطالعه قرار داده و با ارزیابی تاریخی زندگی عمدتا سیاسی اعضای مهمتر این خاندان گوشه هایی از دلایل نام آور شدن آن خاندان در دوره پهلوی را بیان دارد.

فهرست مطالب کتاب: زندگانی سیاسی خاندان اقبال
-پیشگفتار-مقدمه فصل اول : پیشینه خاندان اقبال-پیشینه خانوادگی-حاجی میرزا ابوتراب-بازماندگان میرزا ابوتراب مقبل السلطنه فصل دوم : زندگی سیاسی علی اقبال-پیشینه-علی اقبال نماینده دائمی مجلس شورای ملی-علی اقبال در دوران نخست وزیری پنج روزه قوام-پایان فعالیتهای سیاسی رسمی-رابطه با دکتر منوچهر اقبال-داستان واردات اتوبوس از آلمان پایان عمر علی اقبال فصل سوم : فراز و فرود زندگی خسرو اقبال-پیشینه-حزب پیکار-فعالیتهای سیاسی و مطبوعاتی-در راه ائتلاف حزبی-دستگیری خسرو اقبال از سوی متفقین-پایان فعالیت سیاسی و دولتی خسرو اقبال-روابط خسرو اقبال با دکتر منوچهر اقبال-ماجرای خرید اتوبوس از آلمان و نقش خسرو اقبال-خسرو اقبال در عرصه فعالیتهای اقتصادی-روابط خسرو اقبال با ساواک و سفارت آمریکا در تهران-خسرو اقبال در دوران انقلاب-پس از پیروزی انقلاب اسلامی فصل چهارم : زندگانی عبدالوهاب اقبال
-پیشینه-دستگیری عبدالوهاب اقبال از سوی متفقین-عبدالوهاب اقبال در مجلس موسسان دوم-عبدالوهاب اقبال در مجلس شورای ملی دوره 16-عبدالوهاب اقبال در شهرداری مشهد-عبدالوهاب اقبال در دوران نخست وزیری دکتر منوچهر اقبال-استانداری کرمان-روابط عبدالوهاب اقبال با شریف امامی-عبدالوهاب اقبال متولی آستانه مقدسه قم-پایان عمرفصل پنجم : زندگی و روزگار محمدعلی و احمد اقبال-محمدعلی اقبال-پیشینه-احمد اقبال-پیشینه-در حزب میهن پرستان-احمد اقبال در وزارت امور خارجه-عضویت احمد اقبال در لژهای فراماسونری فصل ششم : سایر اعضا و منسوبان خاندان اقبال-ایراندخت (ایران) اقبال-کورش اقبال -کورش اقبال در لژهای فراماسونری-هوشنگ اقبال-منصور اقبال-حوری اقبال-اقبال اقبال-سخن پایانی -منابع و مآخذ-اسناد نوشتاری و تصویری
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما