بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. اسلام (2)
  4. اسلام - کلیات (4-2)
  5. شیوه زندگینامه نویسی (راهنمای تدوین زندگینامه نویسی علمی - تحلیلی): شیوه نامه بزرگان شیعه
  • شیوه زندگینامه نویسی (راهنمای تدوین زندگینامه نویسی علمی - تحلیلی): شیوه نامه بزرگان شیعه

شیوه زندگینامه نویسی (راهنمای تدوین زندگینامه نویسی علمی - تحلیلی): شیوه نامه بزرگان شیعه

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 33899 10003022
هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

کتاب شیوه نامه تدوین زندگینامه بزرگان شیعه از لحاظ محتوا و ساختار است نه شیوه نامه ویرایش و نگارش و یا شیوه رسم الخط فارسی یا عربی و جهت استفاده محققان به خصوص در طرح بزرگان شیعه که توسط موسسه کتابشناسی شیعه تدوین می شود؛ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب این کتاب بدین شرح است:

پیشگفتاری از موسسه کتابشناسی شیعه سرآغاز این کتاب است و در ادامه، مؤلف با مقدمه ای به توضیحاتی درباره این کتاب می پردازد.

باب اول: کلیات دانش زندگینامه نویسیمؤلف در این باب با تعریف زندگینامه نویسی به ارتباط این علم با سایر دانش ها می پردازد؛ و با پرداختن به ضرورت زندگینامه نویسی، پیشینه ای از این علم را بیان می دارد. در ادامه با بیان ویژگی های طرح بزرگان شیعه به نکاتی در مورد انواع زندگینامه ها و مشکلات و محدودیت های این نوع از نویسندگی می پردازد.

باب دوم: شیوه تدوین ساختار و محتوای زندگینامهدر این باب به عناصر ساختاری زندگینامه (پیش متن – متن – پس متن) و عناصر محتوایی اعم از حیات فردی، اجتماعی و تاریخی و حیات علمی شخص مورد نظر پرداخته می شود.

خاتمه: پیوست ها
پیوست 1: نکات قابل توجه؛ در این پیوست به شیوه تعیین حجم و قطع کتاب پرداخته شده است.
پیوست 2: نمونه هایی از اشتباهات در تراجم؛ در این بخش با اشاره به اغلاط کتب فهارس و نسخه شناسی و کتابشناسی به غلط های واضح بعض از این کتاب ها اشارت رفته است.
پیوست 3: منبع شناسی؛ به بیان منابع مختلفی که می توان شرح حال افراد را از آن منابع استخراج نمود اشاره شده است.
پیوست 4: به فهرست بزرگان شیعه که در 114 جلد می باشد و از طرح های موسسه کتابشناسی شیعه می باشد؛ اشاره شده است.
پیوست 5: مقاله ای است با عنوان «در حاشیه» که توسط حسین معصومی همدانی نوشته شده و در نشریه نشر دانش، سال هشتم، شماره پنجم، مراد و شهریور 1367، ص 72 – 83 به چاپ رسیده است.
پیوست 6: مقاله ای است با عنوان «زندگینامه نویسی، شیوه، تاریخچه» که توسط نصرالله امامی نوشته و در شماره 58 ص 44- 50 مطبوع شده است.
پیوست 7: نمونه ای از ذکر منابع سرگذشت که به مصادر سرگذشت شهید اول پرداخته شده است.
پیوست 8: نمونه ای روزشمار فارسی؛ به روزشمار زندگی شیخ آقابزرگ تهرانی نوشته عبدالحسین طالعی پرداخته شده است.
پیوست 9: نمونه ای از روزشمار عربی؛ روزشمار شیخ بهائی است که توسط آیت الله سید محمد مهدی خرسان نوشته شده است.
پیوست 10: نمونه ای از شجره نامه خاندان ها است که شجره نامه خاندان بهائی نوشته آیت الله سید محمد مهدی خرسان آمده است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط