بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

معاد شناسی (دوره ده جلدی)

معرفی کتاب

این مجموعه شامل 75 مجلس در قالب ده مجلد، در کیفیّت سیر و حرکت انسان در دنیا و عالم غرور و نحوۀ تبدّل نشئه غرور به عالم حقائق و واقعیّات و ارتحال او بسوی خدا و غایه الغایات می باشد.

فهرست عناوین کلی
جلد اول :
مقدمه
حقایق و اعتباریات
زندگی موقت و حیات جاودان
سبب ترس از مرگ
عمر بهترین سرمایه تکامل و تعالی
مجانست خواب و مرگ
عمل فرشتگان قبض ارواح و ملک الموت، عین عمل خداست
عمل قبض روح و مشاهدات در حال مردن با باطن است.
فهرست تفصیلی جلد اول

جلد دوم :
رستگاری در ایمان به خداست اختیارا و پیروی از احکام دین تعبدا
اولیاءخداترس واندوه وسکرات مرگ راندارند
الحاق مؤمنان به اولیای خدا و منکران به اولیای شیطان
تمایزات عالم طبع و برزخ و قیامت
در برزخ ، دوراهی سعادت و شقاوت دنیا یکسره میگردد
جلوه انسان در برزخ ، با صورت ملکوتی اوست
فهرست تفصیلی جلد دوم

جلد سوم:
تلازم مشاهده موجودات مثالیه و نسیان عالم کثرت
امید عفو برای مستضعفینی که راه وصول به حقائق را ندارند
کیفیت ارتباط عالم برزخ با عالم طبع و قبر
ارتباط ارواح با اهل دنیا
قرین بودن ملکوت برزخی انسان با او در برزخ
فهرست تفصیلی جلد سوم

جلد چهارم:
علائم پیدایش قیامت
علائم قیامت
نفخ صور و زنده شدن مردگان
مراد از زنده شدگان به صور و افراد مورد استثناء
کسانی که در اثر نفخ صور نمی میرند مخلَصین هستند
انبیاء و ائمه متحقق به اسمآء الله الحُسنی هستند
معنای وجه الله و وجه موجودات
فهرست تفصیلی جلد چهارم

جلد پنجم:
در طلیعه قیامت ، موجودات با ربط خود به خدا، ظهور دارند
خفاء جنبه وجه الخلقی ، و ظهور جنبه وجه اللهی در قیامت
معاد بازگشت به خدا و شهود وجه الله است
قیامت در عرض عالم نیست بلکه بر آن احاطه دارد
قیامت ، عالم نور و اشراق و بروز حقائق است
در قیامت ، در عین نور و اشراق ، کفار و فجار محجوبند
قیام انسان در پیشگاه خداوند عزوجل
ا نکار معاد توسط طبیعیون مبتنی بر اصول علمیه نیست
فهرست تفصیلی جلد پنجم

جلد ششم:
معاد حتمی است ، و زنده شدن بواسطۀ اسم «المُحیی » است
بارش باران حیات برای حیات مردگان
شیئیت اشیاء به صورت آنهاست نه به مادّۀ آنها
دفع شبهات وارده بر معاد جسمانی
دفع شبهۀ منکرین معاد جسمانی و بیان حق
معاد جسمانی عنصری و عالم عَرْض ، و حشر تمام موجودات
تطایر کتب و کیفیّت نامۀ أعمال
فهرست تفصیلی جلد ششم

جلد هفتم:
نامه عمل یا وصول آن از راست یا چپ
امام مبین و کتاب تکوین و نسخۀ نامۀ عمل
گواهی بر اعمال و گواهان و شرایط آنها
شرط شهادت، احاطۀ علمیه بر پنهانیهاست
شهادت أعضاء و جوارح در قیامت
شهادت زمان و مکان در قیامت
شهادت قرآن و اعمال در قیامت
معنای شهادت قرآن درقیامت
فهرست تفصیلی جلد هفتم

جلد هشتم:
در صراط ومعنای آن در روز قیامت
حقیقت صراط و انحصار مصداق اعلای آن به امیرالمؤمنین علی علیه السلام
صراط جهنم وراه به سوی بهشت
حقیقت میزان اعمال در روز قیامت
میزان عمل، پیغمبران و امامان هستند
در کیفیت حساب روز قیامت
اختلاف طبقات مردم در آسانی حساب
عمومیت سئوال و حساب برای تمام مردم
فهرست تفصیلی جلد هشتم

جلد نهم:
عمومیّت معاد برای تمام موجودات زمین و آسمان
شفاعت ومسائل کلی آن
شفاعت کنندگانِ روز قیامت
اصناف شفیعان در روز قیامت
کسانی که مورد شفاعت واقع می شوند
حقیقت شفاعت و ثبوت آن
منبرِ وسیله و پرچم حمد، در روز قیامت از آنِ رسول الله و آل اوست
ساقی حوض کوثر و نهرهای بهشت
فهرست تفصیلی جلد نهم

جلد دهم:
أعراف و أهل آن
بهشت و تعیین محل آن
بهشت جای پاکان است
مراتب بهشت ، و نعمت های آن
جهنّم و مبدأ پیدایش آن
أهل جهنم ، و درکات آن
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما