loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

جبران خسارت بزهدیده (به هزینه دولت و نهادهای عمومی)

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 34713 10003022
135,000 121,500 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

کتاب جبران خسارت بزهدبده به هزینه دولت و نهادهای عمومی در چهار بخش سامان یافته است.

بخش اول به مفهوم شناسی و قلمرو بحث و جایگاه جبران خسارت بزهدیده در سیاست جنایی اختصاص یافته است که خود از دو فصل متشکل است.

فصل اول از مفهوم شناسی و تعیین قلمرو بحث و فصل دوم از جایگاه جبران خسارت بزهدیده در سیاست جنایی بحث می کند.

بخش دوم که با عنوان «از جبران خسارت بزهدیده توسط بزهکار تا جبران دولتی خسارت بزهدیده» نامگذاری شده است، شامل سه فصل می باشد. ابتدا از مبانی، ماهیت و اهداف مسئولیت بزهکار در جبران خسارت بزهدیده و اصول و شرایط حاکم بر این جبران بحث می کند(فصل اول)؛ سپس به بررسی ضرورت وجود دیگر نهادهای جبران کننده خسارت که عبارت از دولت و نهادهای عمومی باشد می پردازد(فصل دوم)؛ در نهایت از پیشینه، اهداف و چالش های فراروی جبران دولتی خسارت بحث می شود(فصل سوم).

بخش سوم که به نوعی مهم ترین بخش به شمار می رود، به مبانی، اصول و شرایط حاکم بر جبران دولتی خسارت می پردازد. در این بخش در فل اول و دوم به ترتیب از مبانی حقوقی و مبانی و ادله فقهی و سپس از اصول و شرایط حاکم بر این جبران در فصل سوم بحث می شود.

آخرین بخش به منابع قانونی جبران دولتی خسارت در ایران و انگلستان اختصاص یافته است که حاوی دو فصل می باشد؛ ابتدا از منابع قانونی در ایران و سپس در انگلستان بحث می شود.

در پایان نیز ضمن بیان خلاصه مطالب و پیشنهادهای مؤلف، ترجمه طرح جبران خسارت صدمات کیفری 2001 به عنوان ضمیمه آورده شده است.این بدان جهت است که انگلستان سابقه ای دیرینه در جبران خسارت بزهدیده توسط دولت دارد و طرح مزبور می تواند به عنوان الگویی مناسب مود استفاده دیگر کشورها قرار گیرد.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما