بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. جامعه (15)
  4. علوم سیاسی (1-15)
  5. کتاب مرجع سیاست گذاری اجتماعی - جلد اول

کتاب مرجع سیاست گذاری اجتماعی - جلد اول

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

هدف از نگارش این کتاب، آشناسازی دانشجویان با مطالعه سیاست اجتماعی از خلال پرداختن به موضوعات و مضامین اصلی این رشته است که احتمال می­رود در هرگونه برنامه درسی مرتبط با این رشته در بریتانیا و در واقع، بسیاری از کشورها، گنجانده شود. خوانندگان کتاب با مباحث جاری نظری و ایدئولوژیک، حوزه­های خدماتی، موضوعات سیاستی اصلی و همچنین با محیط گسترده­تر بین­المللی آشنا می­شوند. هر فصل حاوی راهنمایی کوتاه برای مطالعه منابع بیشتر است که برخی از منابع و ادبیات مرتبط با موضوعات مطرح شده در فصل ذی ربط را به طورعمیق­تر بررسی می­کند و در کنار آن، منابع اینترنتی عمده نیز در خصوص مبحث آن فصل به خوانندگان معرفی می­گردد.

جلد اول کتاب حاضر چهار بخش اول مجموعه حاضر را شامل می گردد. بخش اول با عنوان «مفاهیم و رهیافتها»؛ دانشجویان را با مفاهیم و رهیافت­هایی که زیربنای مطالعه سیاست اجتماعی و رابطه متقابل آن با سایر رشته­هاست، آشنا می­سازد. در این بخش، تاریخچه کوتاهی از روند شکل گیری و گسترش این رشته، شیوه­های مطالعه و پژوهش در این رشته و همچنین بحث درباره تعدادی از مفاهیم اصلی که احتمالاً دانشجویان در خلال مطالعات خود با آن ها مواجه خواهند شد، گنجانده شده­ است. این بخش فصول اول تا هفتم را با عناوین زیر شامل می گردد: فصل 1. موضوع سیاست اجتماعی؛ فصل 2. روش ها و رهیافت های پژوهش در سیاست اجتماعی؛ فصل 3. تاریخ و سیاست اجتماعی؛ فصل 4. نیازهای اجتماعی، مشکلات اجتماعی، رفاه اجتماعی و بهزیستی؛ فصل 5. برابری، حقوق و عدالت اجتماعی؛ فصل 6. کارآیی، انصاف و انتخاب؛ فصل 7. نوعدوستی، عمل متقابل و وظیفه.

بخش دوم با عنوان «دیدگاه های اصلی»؛ به مثابه راهنمای خوانندگان برای آشنایی با چارچوب­های نظری و ایدئولوژیکی سیاست اجتماعی عمل می­کند. در این بخش، خوانندگان با موضوعات و دیدگاه­های اصلی که پایه­ها و مبانی فکری مباحث مرتبط با کانون توجه و اهداف این رشته را تشکیل می­دهد، آشنا می­شوند. این بخش فصول هشتم تا پانزدهم را تحت عناوین زیر شامل می گردد: فصل 8. نئولیبرالیسم؛ فصل 9. سنت محافظه کار؛ فصل 10. سوسیال دموکراسی؛ فصل 11. دیدگاه سوسیالیستی؛ فصل 12. دیدگاه های راه سوم؛ فصل 13. دیدگاه های فمینیستی؛ فصل 14. دیدگاه سبز؛ فصل 15. دیدگاه های پسامدرنیست.

بخش سوم با عنوان «بافت و زمینه»؛ به بررسی بافت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شکل­گیری و اجرای سیاست­ها پرداخته و موضوعاتی اساسی همچون تقسیم­بندی اجتماعی، بافت اقتصادی، ساختارهای خانوادگی و فرایندهای سیاسی را مدنظر قرر می­دهد. این بخش فصول شانزدهم تا بیست و سوم را تحت عناوین زیر پوشش می دهد: فصل 16. تقسیم بندی ها و تفاوت؛ فصل 17. فقر و کنارگذاری اجتماعی؛ فصل 18. توزیع رفاه؛ فصل 19. سیاست اجتماعی و سیاست اقتصادی؛ فصل 20. فرهنگ و ملت بودگی؛ فصل 21. سیاست اجتماعی و سیاست خانواده؛ فصل 22. فرآیند سیاسی؛ فصل 23. شواهد و ارزیابی.

بخش چهارم با عنوان «تولید و تأمین رفاه»؛ بر موضوع تدارک و توزیع سیاست­های اجتماعی تمرکز می­نماید. در این بخش با نگاه به پنج بخش اصلی رفاهی– دولتی، تجاری، شغلی، داوطلبانه و غیررسمی ـ عوامل مختلف ارائه کننده خدمات رفاهی مورد بررسی قرار می گیرند. در ضمن، معرفی عوامل و بخش­های مزبور در چارچوب بررسی کوتاهی درباره نحوه تأمین هزینه­های رفاهی و چگونگی تضمین دسترسی شهروندان به آن ها صورت می گیرد. این بخش فصول بیست و چهارم تا سی ام را تحت عناوین زیر پوشش داده است: فصل 24. رفاه دولتی؛ 25. رفاه تجاری؛ فصل 26. رفاه شغلی؛ فصل 27. رفاه داوطلبانه؛ فصل 28. مراقبت غیررسمی؛ فصل 29. پرداخت بهای رفاه؛ فصل 30. شهروندی و دسترسی به رفاه.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط