بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

درآمدی بر اقتصاد تعاونی از منظر اسلام

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 36548 10003022
15,000 13,500 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

مفهوم تعاون (لغوی واصطلاحی) چیست؟ تاریخچه و ریشه های شکل گیری اندیشة اقتصاد تعاونی چیست؟ توسعه و سیرتحول اقتصاد تعاونی درجهان چگونه بوده است؟ ماهیت و ابعاد اقتصاد تعاونی چیست؟ آیا ماهیت و ابعاد اقتصاد تعاونی ازمنظراسلام مورد تایید است؟ جایگاه اقتصاد تعاونی نسبت به نظام سرمایه داری و کمونیسم چگونه است؟جایگاه اقتصاد تعاونی نسبت به اقتصاد بخش دولتی وخصوصی چیست؟ اهداف اقتصاد بخش تعاونی چیست؟ آثار و پیامدهای اقتصاد تعاونی چیست؛ پاسخ دهد.
در بخشی از مقدمه نویسنده می خوانیم:
«پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تحقیقات خوبی درباره ی اقتصاد بخش دولتی و خصوصی انجام شده است؛ اما دربارة اقتصاد تعاونی تحقیقات مناسبی با رویکرد اسلامی انجام نشده است. امور ذیل تحقیق دربارة اقتصاد تعاونی با رویکرد اسلامی را لازم میشمارد:
1. در اصل چهل و چهار قانون اساسی ایران، اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است. اکنون نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد است تا دخالت دولت در اقتصاد، بهویژه به شکل تصدیگری، کاهش یابد. بنابراین، جایگاه اقتصاد بخش تعاون در پذیرش مسئولیت بیشتر در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. تعیین ظرفیت و جایگاه اقتصاد تعاونی در عرصة واگذاری نیازمند آن است تا تحقیقی بر اساس تعالیم اسلامی دربارة آن انجام شود.
2. اصل چهل و سه قانون اساسی جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص و نیز تبدیل نشدن دولت به کارفرمای بزرگ مطلق را نقش اقتصاد بخش تعاونی دانسته است. همچنین، در قانون اقتصاد بخش تعاونی اموری از قبیل: ایجاد اشتغال، تحقق عدالت اجتماعی، پیشگیری از تورم و انحصار اهداف اقتصاد بخش تعاونی عنوان شده است. بنابراین، با وجود اقتصاد بخش تعاونِ کارآمد و مطابق با موازین اسلامی، نقش اقتصاد تعاون در تمرکززدایی ثروت و تحقق اهداف آن را میتوان شاهد بود.»
در این اثر مقام معظم رهبری تأکیدات زیادی دربارة اقتصاد تعاونی دارند که به اهمّ مطالب ایشان اشاره می شود:

الف) ایشان بخش تعاون را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای کشور خیلی بااهمیت می دانند و در عین حال معتقدند که تعاونی تاکنون مظلوم و مغفول واقع شده است و باید برای افزایش آن به ده برابر وضعیت فعلی برنامهریزی کرد.
ب) رهبر انقلاب، ضمن اظهار نگرانی جدّی نسبت به وضعیت بی عدالتی در کشور، اقتصاد تعاونی را بهترین و منطقی ترین و اساسی ترین راه تحقق عدالت اقتصادی و نیز مسیری می دانند که راه ظلم و بی عدالتی را سد می کند و کشور را از بحران اقتصادی نجات می دهد و تصریح می کنند که نقطه بن بست شکن اقتصاد ایران عبارت است از ایجاد اشتغال آن هم از منابع نو و «تعاون» می تواند بازویی قوی در این راه باشد.
ج) ایشان معرفی اقتصاد تعاونی به مردم را حرکتی بزرگ و لازم می دانند و به مسئولین صدا و سیما دستور می دهند تا برای معرفی شایستة اقتصاد تعاونی به مردم از هنرمندان متعهد و نیز از ابزارهای هنری استفاده کنند.
4. دربارة اقتصاد تعاونی و ریشه های تاریخی آن کتب و مقالات فراوانی نوشته شده و نیز همایشها و گفتگوهای بسیاری انجام شده است؛ اما با توجه به جایگاه و اهمیت اقتصاد تعاونی متأسفانه تاکنون تحقیق درخوری دربارة آن مطابق با مبانی اسلامی انجام نگرفته است. این تحقیق در صدد است تا گامی در این جهت بردارد.
کتاب «درآمدی بر اقتصاد تعاونی از منظر اسلام» مشتمل بر هفت فصل می باشد که عبارت اند از:
فصل اول: مفهوم و سیر تحول اقتصاد تعاونی در جهان
فصل دوم:اصول اقتصاد تعاونی
فصل سوم: بررسی تطبیقی اقتصاد تعاونی و نظام اقتصادی سرمایه دار
فصل چهارم: بررسی تطبیقی اقتصاد تعاونی و نظام اقتصادی
فصل پنجم: الگ.های اجرایی اقتصاد تعاونی
فصل ششم: جایگاه اقتصاد تعاونی نسبت به اقتصاد بخش
فصل هفتم: آثار و پیامدهای اقتصادی تعاونی
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما