بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت
 1. خانه
 2. کتاب
 3. اسلام (2)
 4. نظام رفتاری، احکام و اصول فقه اسلام (3-2)
 5. تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه

تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده محسن رسوق

سال نشر : 1390

تعداد صفحات : 549

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

این کتاب تلاش دارد مفاهیم تسلیم مبیع و ثمن را که در کنوانسیون، فقه اسلامی و قوانین مدنی ایران و سوریه به رغم تفاوتهای اندک به صورت مشابهی مطرح بوده، و از منطق مشابه و نسبتاً واحدی پیروی می کنند، شناسایی نماید. عرضه این مشترکات راه را برای ایجاد همگرائی میان نظامهای حقوقی فوق الذکر، از طریق الحاق به کنوانسیونهای بین المللی نظیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980 یا تدوین قوانین نمونه هموارتر می سازد.
همچنین کتاب حاضر به دنبال پاسخ گویی به سئوال اصلی و اساسی خود با این عنوان است که آیا قواعد کنوانسیون در بخش تسلیم از لحاظ فقهی و نیز حقوق مدنی ایران و سوریه قابل پذیرش است یا خیر؟ همچنین پرسشهای فرعی دیگری همچون: مفهوم تسلیم چیست؟ آثار تسلیم کدامند؟ انتقال مالکیت و ضمان معاوضی در چه زمانی صورت می پذیرد؟ آیا مفهوم نقض اساسی قرارداد مذکور در کنوانسیون، دارای معادلی در قوانین مدنی ایران و سوریه می باشد؟ مطابقت کالا با عقد به چه معنایی است؟ در این کتاب مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
در راستای سئوالات فوق فرضیات زیر مطرح شده است که عبارتنداز: قواعد و مقررات کنوانسیون در مورد تسلیم از لحاظ فقهی وحقوق مدنی ایران و سوریه قابل پذیرش است. مفهوم تسلیم در قوانین مدنی ایران و سوریه با مقررات کنوانسیون و فقه اسلامی مطابقت دارد. انتقال مالکیت در مبیع کلی با تعیین مبیع محقق می شود. ضمان معاوضی هنگام تسلیم کالا انتقال می یابد. مفهوم نقض اساسی قرارداد مذکور در کنوانسیون، با مفهوم هنگفت بودن ضرر مذکور در قانون مدنی سوریه مطابقت نسبی دارد. روش تحقیق در پژوهش حاضر، مبتنی بر تحقیق نظری و توصیفی و تحلیلی و تطبیقی به شیوه کتابخانه ای است.

مطالب پژوهش حاضر که به عنوان موضوع "تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران و سوریه و فقه" در دو بخش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بخش اول: تسلیم مبیع وآثار آن و بخش دوم : تادیه ثمن وآثار آن.

مطالب بخش اول کتاب در چهارفصل ارائه شده است.
فصل اول که شامل پنج مبحث و یک نتیجه گیری است به تعریف تسلیم از لحاظ لغوی واصطلاحی و نیز مفهوم قبض وتصرف و تمایز آنها با تسلیم پرداخته شده و سپس مفهوم تسلیم از نظر قوانین مدنی ایران، سوریه و نیز کنوانسیون و فقه اسلامی بررسی می شود. ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم نیز از مباحث مطروحه در این فصل می باشد. در نهایت مباحث مربوط به کیفیت تسلیم و اقسام آن ارائه خواهد شد.
فصل دوم شامل سه مبحث و یک نتیجه گیری است که زمان و مکان و هزینه های تسلیم مبیع را در نظامهای حقوقی ایران ، سوریه ، و نیز کنوانسیون و فقه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
فصل سوم که به موضوع تسلیم پرداخته است، دارای چهار مبحث جداگانه و یک نتیجه گیری می باشد. در مبحث اول تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن در قوانین مدنی ایران، سوریه و فقه اسلامی و کنوانسیون مورد بررسی قرار می گیرد. تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن در قوانین مدنی ایران، سوریه و فقه اسلامی و کنوانسیون در مبحث دوم بررسی می شود. در مبحث سوم تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث جنس وضمانت اجری آن در نظامهای حقوقی فوق الذکر مورد بحث قرار می گیرد. در نهایت این فصل مبحث چهارم به تسلیم مبیع واسناد و مدارک مربوطه به آن در نظامهای حقوقی فوق الذکر، اختصاص دارد.
فصل چهارم متضمن بررسی آثار تسلیم مبیع در نظامهای حقوقی مورد بحث رساله است. این فصل دارای پنج مبحث ونتیجه گیری می باشد. در مبحث اول در مورد مفهوم مالکیت وتملیکی بودن عقد بیع بحث خواهد شد. در مباحث دوم وسوم بترتیب روشهای انتقال مالکیت در مبیع عین معین و مبیع کلی مورد بررسی قرار می گیرند. مبحث چهارم به بحث اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی می پردازد. با توجه به اهمیت مساله انتقال ضمان معاوضی این مبحث به صورت گسترده تر و در قالب هفت گفتار ارائه شده است. مباحث مربوط به مقررات اینکوترمزنیز در انتهای این مبحث (گفتار هفتم ) آورده شده است.

مطالب بخش دوم کتاب در سه فصل ارائه شده است.
در فصل اول از بخش دوم به مفهوم ثمن و اقسام و اوصاف و شرایط آن در قوانین مدنی ایران، و سوریه و نیز کنوانسیون و فقه اسلامی پرداخته شده است. در پایان این فصل بعنوان نتیجه به مقایسه مفهوم ثمن درنظامهای حقوقی فوق الذکر پرداخته شده است.
در فصل دوم از بخش دوم مباحث مربوط به زمان و مکان و هزینه های تادیه ثمن در نظامهای حقوقی ایران، سوریه، کنوانسیون و نیز فقه اسلامی مود بررسی قرار گرفته است. این فصل نیز دارای یک نتیجه می باشد.
فصل سوم از بخش دوم؛ آثار تادیه ثمن رادر نظامهای حقوقی مذکور موردبحث قرار می دهد، که عبارتند از انتقال ضمان معاوضی ثمن، سقوط حق حبس وسقوط خیار تاخیر ثمن وآثار دیگر. در پایان این فصل بعنوان نتیجه مطالب فوق در نظامهای حقوقی مورد بحث رساله مورد مقایسه قرار گرفته است. در نهایت کتاب دارای یک نتیجه کلی می باشد.
 • زبان کتاب
  فارسی
 • شابک
  978-600-214-052-4
 • سال نشر
  1390
 • چاپ جاری
  1
 • تاریخ اولین چاپ
  1390
 • شمارگان
  1500
 • نوع جلد
  جلد نرم
 • قطع
  وزیری
 • تعداد صفحات
  549
 • ناشر
 • نویسنده
 • مستندساز
 • وزن
  784
 • تاریخ ثبت اطلاعات
  چهارشنبه 11 آذر 1394
 • شناسه
  36785
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط