بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. جامعه (15)
  4. فرهنگ و ارتباطات (2-15)
  5. رسانه ها و مدیریت بحران (پیش بینی، پیشگیری و آمادگی)

رسانه ها و مدیریت بحران (پیش بینی، پیشگیری و آمادگی)

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده : سیاوش صلواتیان

سال نشر : 1389

تعداد صفحات : 152

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

کتاب حاضر باتوجه به ارتباط وثیق مدیریت بحران با کارکردهای رسانه از یک سو و همچنین نقش رسانه در تکوین و فعال شدن بحران ها از سوی دیگر، در سه فصل به دنبال پرداختن نظری و کاربردی به این موضوع است. سؤال های اساسی مورد بحث در کتاب حاضر عبارتنداز: رسانه های جمعی در مرحله پیش از بحران در مدیریت بحران چه کارکردهایی دارند؟ مؤلفه های اصلی «مدل نقش رسانه های جمعی در مدیریت مرحله پیش از بحران» کدامند؟

فصل اول با عنوان «بحران و مدیریت بحران»، ابتدا ضمن تعریف بحران، دیدگاه ها و رویکردهای محققان و صاحب نظران این عرصه را به صورت تفصیلی تبیین نموده و این موضوع را از منظرهای مختلف شکافته است. در این مبحث ضمن ارائه تعاریف متعدد از بحران، به گونه شناسی انواع مختلف بحران پرداخته شده است. همچنین بررسی فرآیند شکل گیری بحران از جمله موضوعات مورد تمرکز در این فصل است که در آن بر اساس مدل «نردبان تشدید وضعیت»، چهار مرحله مختلف شکل گیری بحران تشریح شدخ است. همچنین در تحلیل انواع رویکردها به بحران سه رویکرد بحران گریزی، بحران ستیزی و بحرانژ پذیری معرفی شده است. در ادامه فصل در تبیین موضوع مدیریت بحران، انواع مدل های مدیریت بحران معرفی و تجزیه و تحلیل شده است. در این مبحث، نقاط قوت و ضعف مهمترین مدل های ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت مدل جامع مدیریت بحران که به نوعی جامع مهمترین نقاط قوت مدل های موجود است، مرفی و تبیین شده است.

فصل دوم با عنوان «رسانه و بحران»، به بررسی نقش رسانه ها در بحران های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... ضمن اشاره به تعاریف مقدماتی در باب ارتباطات جمعی و شناخت رسانه ها، نقش ها و کارکردهای رسانه ها تبیین می شود. در تشریح نقش دوگانه رسانه ها در بحران، به طور تفصیلی به موضوع ظرفیت بحران سوزی و بحران سازی رسانه ها پرداخته شده است. رابطه بحران و پیام، نقش رسانه ها در مدیریت بحران از منظر رئالیسم، مارکسیم و تحلیل سازه انگارانه نقش رسانه ها در مدیریت بحران از دیگر مباحث تئوریک مورد تمرکز در این فصل است. در ادامه انواع راهبردهای رسانه ای در مواجهه با بحران شامل انفعالی، واکنشی، فعال و فوق فعال طرح و راهبردهای فعال و فوق فعال به مثابه نیاز اساسی رسانه ها برای مقابله با بحران تبیین شده است. همچنین دیدگاه های محققان و صاحب نظران مختلف در خصوص نقش رسانه ها در مراحل مختلف مدیریت بحران شامل مرحله آموزش، مرحله مواجهه و مرحله پشتیبانی و اصلاح بیان شده است. در نهایت موضوع اعتماد عمومی به مثابه یکی از الزامات اساسی در مدیریت بحران از طریق رسانه ها مورد تمرکز قرار گرفته است.

فصل سوم با عنوان «مدل پروانه ای نقش رسانه ها در مدیریت پیش از بحران»، ابتدا به معرفی اجمالی روش تئوری سازی داده بنیاد پرداخته و در ادامه مراحل عملیاتی کاربست این روش در مطالعه حاضر را تشریح کرده است. در پایان نیز مدل حاصل شده بر مبنای مطالعات نظری و دیدگاه های خبرگان با عنوان « مدل پروانه ای نقش رسانه ها در مدیریت پیش از بحران » تبیین شده است
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط