بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. جامعه (15)
  4. علوم سیاسی (1-15)
  5. بازاندیشی در سیاست فرهنگی

بازاندیشی در سیاست فرهنگی

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده : جیم مک گوییگان

مترجم : نعمت الله فاضلی | مرتضی قلیچ

سال نشر : 1388

تعداد صفحات : 366

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

بحث اساسی کتاب فوق، بررسی سیاست فرهنگی با رویکردی انتقادی است.
کتاب در پنج فصل نگارش یافته است.

در فصل اول، با عنوان تحلیل فرهنگی، فناوری و قدرت، تصور غالب از فرهنگ مورد بازپرسی قرار گرفته و موردی برای تعریف جزیی مقایسه ای برای رشته سیاست فرهنگی فراهم شده است. در این فصل روابط فرهنگ و قدرت با ملاحظه تأثیری که فناوری ارتباطات و اطلاعات جدید مورد بحث و مسئله جبرگرایی فناورانه را تحلیل و نگرش «خودمانی» و مردم پسند از برچسب زنی تجاری فرهنگ و وابستگی اش به نظام جهانی استثمار مورد بررسی قرار گرفته است. این فصل همچنین مقدمه مباحثی برای تحلیل چندساحتی از فرهنگ سیاست محور را فراهم می آورد.

در فصل دوم، گفتمان های سیاست گذاری فرهنگی، گستره سه گفتمان سیاست گذاری مورد بررسی قرار گرفته است: دولتی، بازاری و گفتمان ارتباطی ـ مدنی. گذار از تفکر دولتی به بازار ـ بویژه در اروپای غربی و شاید در بریتانیا ـ به عنوان اثبات مباحث عمومی در رابطه با تأثیر نئولیبرالیزم بر سیاست گذاری عمومی فرهنگ در تئوری و عمل است. گفتمان ارتباطی ـ مدنی نمایانگر مخالفت و سرمشقی جهت اشاره به مبارزاتی است که با عنوان جنبش های فرهنگی رایج شده و فرهنگ غالب را به چالش طلبیده است.

در فصل سوم، سیاست فرهنگی شایسته و سیاست فرهنگی نمایشی، تفاوتی که یکبار به طور ضمنی به وسیله ریموند ویلیامز به کار گرفته شد بیشتر به مباحث سوء استفاده از سیاست گذاری و اینکه چگونه برای توسعه ملی و اهداف اقتصادی بکار گرفته می شود، پرداخته شده است. در این فصل تاریخ سیاست گذاری فرهنگی فرانسه مورد بررسی قرار گرفته و سنت نمایشگاه های بزرگ و حوادث هم سرشت مورد پیگیری قرار گرفته است.

فصل چهارم، با عنوان لفاظی های توسعه، تنوع و گردشگری، توسعه فرهنگی و پارادایم تنوع مورد بررسی قرار گرفته و کیفیت های لفاظانه و اثرات عملی آن مورد بازپرسی قرار گرفته است. نقش گردشگری به صورت انتقادی با توجه به توسعه فرهنگی و پارادایم تنوع مورد تحلیل قرار گرفته است.

فصل پنجم با عنوان فرهنگ، نظام سرمایه داری و انتقاد به مسایل مرتبط با ارزش فرهنگی و اهمیت فرهنگ در نظام سرمایه داری در نتیجه ظهور سرمایه داری فرهنگی پرداخته است. مسایل ویژه ای نظیر افول فرهنگی، خصوصی سازی و جهانی سازی از جمله مواردی است که مورد بحث قرار گرفته است. گردآوری مباحث عمومی در رابطه با سیاست فرهنگی و نئولیبرالیسم که در سراسر کتاب وجود دارد با نتیجه گیری و با پیشنهاداتی در زمینه های اولویت های پژوهشی جایگزین و تأکید بر ضرورت تحلیل های بازتابی و انتقادی به پایان رسیده است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط