بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. جامعه (15)
  4. علوم اقتصادی (3-15)
  5. تحلیلی بر سیر شناخت و روش شناسی علم اقتصاد

تحلیلی بر سیر شناخت و روش شناسی علم اقتصاد

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده سید مهدی زریباف

سال نشر : 1391

تعداد صفحات : 492

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

بررسی علم اقتصاد از منظر روش شناسی و همچنین شناخت و تحقیق درباره علم اقتصاد در بستر روش شناسی در حوزه علوم اجتماعی از اهداف اصلی نگارش این کتاب به شمار می آید.

با مطالعه کتاب «تحلیلی بر سیر شناخت و روش شناسی علم اقتصاد»، می توان بهتر از پیش بنیان های علم اقتصاد را شناخت و با زاویه دید گسترده تری به این علم نگاه کرد.

کتاب «تحلیلی بر سیر شناخت و روش شناسی علم اقتصاد»، در چهار بخش پیدایش و بنیانگذاری علم اقتصاد، روش شناسی علوم اجتماعی، نظریه سازی در اقتصاد و بررسی علم اقتصاد مدرن از دیدگاه روش شناسی به معرفی و بررسی وسیع علم اقتصاد پرداخته و آن را از زوایای مختلف و از دیدگاه های گوناگون تحلیل می کند.

بخش اول کتاب در دو فصل، به تشریح علم اقتصاد از آغاز پیدایش در قرن هفدهم با بررسی آرای نظریه پردازان اولیه، می پردازد و در ادامه چگونگی بنیانگذاری اقتصاد کلاسیک در قرن هجدهم توسط آدام اسمیت توضیح داده می شود.

در بخش دوم، ماهیت روش شناسی در علوم اجتماعی، اهمیت روش شناسی و علل پیدایش مکاتب مختلف علوم اجتماعی بررسی می شود. در این بخش روند تاریخی شکل گیری نظریه های مطرح شده در این حوزه توضیح داده می شود و با طرح نظریه های مختلف، مورد واکاوی دقیق و نقد قرار می گیرند.

بخش سوم کتاب «تحلیلی بر سیر شناخت و روش شناسی علم اقتصاد»، به نظریه سازی در اقتصاد، اختصاص دارد و مفاهیم وابسته به این مقوله، تعریف و معرفی شده و اهمیت و کاربرد هر یک از این مفاهیم در نظریه پردازی بررسی می شود. ادامه این بخش کتاب به ارزیابی نظریه ها از زوایای مختلف می پردازد.

بررسی علم اقتصاد مدرن از دیدگاه روش شناسی، عنوان بخش بعدی کتاب است. در این بخش، ضمن ارایه مقدمه ای از مفهوم اقتصاد اثباتی و توضیح معنای آن، روش اثباتی علم اقتصاد مدرن از دیدگاه اقتصاد دانان، مورد واکاوی قرار گرفته و آرای نظریه پردازان و اندیشمندان مختلف درباره این مفهوم بررسی و مقایسه شده است.

دیگر بحث محوری و مهم در بخش چهارم کتاب، حوزه ارزشی اقتصاد است. در این قسمت، مفهوم ارزش در علوم اجتماعی، قضاوت ارزشی در علوم اجتماعی، ظهور ارزش و منطق در تعریف فلسفه اقتصاد و جهت دار بودن پدیده های عینی اقتصادی بحث شده است.

مدل ایده آل و اقتصاد انسانی، آخرین مبحثی است که در بخش پایانی کتاب مطرح و درباره آن بحث شده است. در این قسمت از کتاب آمده است: «نکته اساسی در مفهوم انسان اقتصادی، این ادعا است که ما نمی توانیم خود کنش ها و اعمال را مشاهده کنیم. آن چه مشاهده می شود، رفتار اقتصادی انسان نیست بلکه نتایج رفتارها و تصمیم هایی است که انسان ها، اتخاذ می کنند.»
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط