بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

توانمندسازی معلمان (با تأکید بر آموزه های اسلامی)

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 36904 10003022
10,200 9,690 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

شواهد نشان می دهد که اگر سازمانی بخواهد در در عرصه رقابت کاری خود پیشتاز باشد، لازم است از نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه بالا برخوردار باشد. استفاده از توانایی های بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می رود. در بهره وری فردی، سازمان از مجموعه استعدادها و توانایی های بالقوه فرد به منظور پیشرفت سازمان استفاده می کند و با بالفعل درآوردن نیروهای بالقوه و استعدادهای شگرف در جهت سازندگی موجب پیشرفت فرد و همسویی با سازمان خواهد شد. بنابراین، لزوم پرورش کارکنانی که دارای توانایی خود مدیریتی باشند، باعث شده که توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان یک پارادایم جدید توجه بسیاری از صاحب نظران مدیریت را به خود جلب کند. این کتاب به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که بر اساس آموزه های اسلامی، عوامل مؤثر بر توانمندسازی معلمان کدامند؟
کتاب از دوازده فصل به شرح زیر منتشر شده است.

فصل اول با عنوان «کلیات» به بحث و بررسی در مورد ضرورت و اهمیت توانمندسازی؛ تاریخچه توانمندسازی؛ رویکردهای توانمندسازی پرداخته است و در مورد رویکردهای توانمندسازی به بررسی رویکرد مکانیکی؛ رویکرد انگیزشی؛ رویکرد روان شناختی؛ رویکرد تعاملی؛ رویکرد شناختی؛ رویکرد تلفیقی و رویکرد فرهنگی- ارزشی نیز پرداخته است.

فصل دوم با عنوان «تعاریف و ویژگی های توانمندسازی»، به بررسی مفهوم شناسی توانمندسازی؛ ویژگی های افراد و سازمان های توانمند؛ ویژگی های سازمان های توانمند؛ مفهوم شناسی توانمندسازی معلمان؛ ویژگی های معلمان توانمند بر اساس الگوی کورتاجن و ویژگی های معلمان توانمند پرداخته است. همچنین در مورد ویژگی های معلمان توانمند، به بررسی سطح صلاحیت های شناختی؛ صلاحیت های عاطفی و صلاحیت های مهارتی پرداخته شده است.

فصل سوم با عنوان «الگوهای توانمندسازی» در مورد الگوهای زیر پرداخته است: الگوی توانمندسازی کانگر و کاننگو؛ الگوی توانمندسازی کالبرت و مک دونو؛ الگوی توانمندسازی اسپریتزر؛ الگوی توانمندسازی کویین و اسپریتزر؛ الگوی توانمندسازی جروی، رایت و اندرسون؛ الگوی توانمندسازی آلن راندولف؛ الگوی توانمندسازی رابینز و همکاران؛ الگوی توانمندسازی گلن لاوراک؛ الگوی توانمندسازی والاس و استورم؛ الگوی توانمندسازی نوکلنین و روهوتی؛ الگوی توانمندسازی کلیفورد و الگوی توانمندسازی عبدالهی.

فصل چهارم با عنوان «عوامل مؤثر بر توانمندسازی»، در مورد عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان؛ عوامل مؤثر بر توانمندسازی معلمان و الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر توانمندسازی معلمان به بحث و بررسی پرداخته است.

فصل پنجم با عنونا «عوامل خودتوانمندی مؤثر برتوانمندسازی»، به بررسی مفهوم خودتوانمندسازی؛ پیش نیازهای خودتوانمندسازی و راههای ارتقای سطح خودتوانمندسازی پرداخته شده است.

فصل ششم با عنوان «عوامل مدیریتی مؤثر بر توانمندسازی معلمان»، به بررسی مباحثی همچون تیم سازی؛ مدیریت مشارکتی؛ سبک رهبری دمکراتیک؛ انگیزش (عوامل عاطفی ـ روانی)؛ رشد حرفه ای کارکنان؛ اعتمادسازی و الگوسازی اختصاص دارد.

فصل هفتم با عنوان «عوامل سازمانی مؤثر بر توانمندسازی معلمان»، به بررسی مباحثی همچون ارزیابی عملکرد؛ نظام پاداش دهی؛ بیان روشن اهداف؛ دسترسی به منابع و اطلاعات؛ ساختار سازمانی و غنی سازی شغل اختصاص دارد.

فصل هشتم با عنوان «توانمندسازی معلمان در آموزه های اسلامی»، در مورد ضرورت بکار گیری آموزه های اسلامی در توانمندسازی معلمان؛ مفهوم شناسی توانمندسازی معلمان در آموزه های اسلامی؛ توانمندسازی معلمان با تاکید بر آموزه های اسلامی؛ ویژگی های معلمان توانمند با تاکید بر آموزه های اسلامی و عوامل مؤثر بر توانمندسازی معلمان در آموزه های اسلامی به بحث و بررسی پرداخته است.

فصل نهم با عنوان «عوامل خودتوانمندی در آموزه های اسلامی» در مورد اخلاص و پاکسازی نیت؛ اتکا به مبداء فاعلی(توکل)؛ التزام به حدود الهی؛ اجتناب از خودبرتربینی و مداومت و استمرار در فراگیری دانش بحث کرده است.

فصل دهم با عنوان «عوامل مدیریتی مؤثر بر توانمندسازی معلمان در آموزه های اسلامی»، در مورد تحقق کرامت انسانی(عزت نفس)؛ اخلاق کاری مدیران؛ اعتمادسازی؛ الگوسازی و اهتمام به ارتقاء و دانش افزایی به بحث و بررسی پرداخته است.

فصل یازدهم با عنوان «عوامل سازمانی مؤثر بر توانمندسازی معلمان در آموزه های اسلامی»، در مورد ارزیابی عملکرد؛ بیان روشن اهداف؛ در دسترس قرار دادن منابع؛ تقسیم وظایف افراد بر مبنای تعهد و تخصص؛ علاقمندی و انگیزه بالا برای انجام وظایف؛ رعایت ضابطه مندی در تقسیم وظایف و نظام پاداش دهی بحث و بررسی کرده است.

فصل دوازدهم با عنوان «مقایسه تطبیقی مفهوم و عوامل مؤثر بر توانمندسازی معلمان درآموزه های اسلام و دانش مدیریت» به بررسی مقایسه تطبیقی مفهوم و ویژگی های توانمندی معلمان در آموزه های اسلام و دانش مدیریت؛ مقایسه تطبیقی عامل خودتوانمندی در آموزه های اسلام و دانش مدیریت؛ مقایسه تطبیقی عوامل مدیریتی مؤثر بر توانمندسازی معلمان در آموزه های اسلام و دانش مدیریت و مقایسه تطبیقی عوامل سازمانی مؤثر بر توانمندسازی معلمان در آموزههای اسلام و دانش مدیریت پرداخته است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما