بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. جامعه (15)
  4. فرهنگ و ارتباطات (2-15)
  5. شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی در محیط های آموزشی با تأکید بر آموزه های اسلامی

شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی در محیط های آموزشی با تأکید بر آموزه های اسلامی

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده : منصوره صالحی

سال نشر : 1392

تعداد صفحات : 316

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

کتاب حاضر، حاصل پژوهشی پیرامون شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی مبتنی بر آموزه­های اسلامی می­باشد که در آن سعی شده است مقولات و مفاهیم اساسی و بنیادی فرهنگ سازمانی در قرآن و متون اصیل روایی اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و بر این اساس با مطالعه و بررسی دیدگاه­های مدیریتی به تحلیل متون اسلامی پرداخته شده است و پس از استخراج مفاهیم و مقولات بنیادین فرهنگ سازمان از منظر اسلام، به مقایسه تطبیقی این مقولات با دیدگاه­های مدیریتی رایج پرداخته شد.

کتاب از پنج بخش به شرح زیر تشکیل شده است.

بخش اول با عنوان «کلیات»، چهار فصل ابتدایی کتاب را تشکیل داده است.
در فصل اول با عنوان «کلیات موضوع»، به بررسی بیان مسأله و مباحث مباحث مورد نظر در این کتاب و ضرورت و اهمیت فرهنگ سازمانی بحث شده است.
در فصل دوم با عنوان «مبانی مدیریتی»، پیرامون تاریخچه؛ تعریف فرهنگ؛ ویژگی های فرهنگ؛ تعریف سازمان؛ فرهنگ سازمانی؛ ویژگی های فرهنگ سازمانی؛ شکل گیری فرهنگ سازمانی؛ رمزگشایی فرهنگ سازمانی؛ عناصر و مولفه های فرهنگ سازمانی؛ تأثیر و تأثرات فرهنگ سازمانی؛ نقش فرهنگ سازمانی؛ تجارب فرهنگ سازمانی شرکت های موفق؛ فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف؛ فرهنگ سالم و فرهنگ بیمار؛ فرهنگ های بیمار؛ طبقه بندی الگوهای فرهنگ سازمانی؛ مدیریت فرهنگ سازمانی؛ تاکتیک های جامعه پذیری سازمانی و مقایسه تطبیقی دیدگاه های مختلف نسبت به فرهنگ سازمانی بحث شده است.
در فصل سوم با عنوان «مبانی اسلامی»، در مورد مدیریت اسلامی؛ جهان بینی الهی و توحیدی و مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی اسلامی بحث و بررسی شده است.
در فصل چهارم با عنوان «تحقیقات فرهنگ سازمانی»، به بررسی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور پرداخته شده است.

بخش دوم با عنوان «روش شناسی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی»، در مورد روش شناسی موضوع؛ جامعه آماری و نمونه گیری؛ روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بحث شده است.

بخش سوم با عنوان «مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی»، به پاسخگویی سئوالات پژوهشی و تحلیل های مربوط اختصاص دارد. این بخش از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول این بخش به بررسی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی در دیدگاههای مدیریتی پرداخته است.
فصل دوم این بخش نیز به بررسی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی اسلامی اختصاص دارد.

بخش چهارم به بررسی نتایج مقایسه تطبیقی و بخش پنجم نیز به نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش اختصاص دارد.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط