بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

سیاست فرهنگی

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

فرهنگ از لحاظ دو بعد اساسی با سیاست گذاری مرتبط است: زیبایی شناختی و انسان شناختی. سیاست فرهنگی پلی بین ابعاد زیبایی شناختی و انسان شناختی برقرار می سازد. سیاست فرهنگی در خط مشی های نظام مند و انتظام بخش فعالیت هایی که سازمان ها برای تحقق اهدافشان اتخاذ می کنند، تبلور می یابد.
نگارنده در کتاب حاضر در رابطه با سیاست فرهنگی مطالبی چون نظریه و تاریخ سیاست فرهنگی؛ ایالت متحده، سیاست فرهنگی و بنیاد ملی هنرها؛ صنایع فرهنگی، شهروندی، مصرف و نیروی کار؛ فرهنگ های دستوری و پسااستعماری؛ موزه ها و سیاست فرهنگی فراملی را مورد بررسی قرار می دهد.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط