بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

کرامت انسان در فقه و حقوق اسلامی

مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسلامی

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده حسین حقیقت پور

سال نشر : 1392

تعداد صفحات : 292

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

در نظام اسلامی هر آن چیزی که تکریم انسان در آن خدشه دار بشود و کرامت انسانی در آن پایمال بشود مردود است و هر آن چیزی که انسان را رشد میدهد و به تعالی و معنای واقعی انسان نزدیک میکند او مطلوب و مرغوب است. تمام حجم کتاب حاضر تفصیل یک گزاره­ی کوتاه می باشد و آن اینکه «کرامت انسان، در فرایند اجتهاد (فقه و حقوق) منشأ نفی و اثبات است». برای تبیین موضوع و محمول این گزاره نیاز به مباحث فراوانی است.
بنابراین مباحث کتاب بطور کلی در دو بخش قابل ارائه است: بخش نخست عهده دار بحث از موضوع قضیه و بخش دوم عهده دار بررسی محمول آن خواهد بود.

در بخش نخست در جهت روشن شدن موضوع پرسش­های پیش رو در این قسمت عبارتند از: کرامت چیست؟ آیا کرامت انسان علاوه بر وجود ذهنی، وجود خارجی نیز دارد؟ آیا کرامت انسان، ذاتی و ... است؟ دلیل وجود کرامت برای انسان چیست؟ آیا کرامت انسان ذاتی است یا غیر ذاتی؟ آیا کرامت انسان زیر­شاخه­هایی نیز دارد؟ و ... در نتیجه این بخش به طور کلی در دو فصل ارائه می­شود.
فصل نخست به تبیین مفهوم کرامت می پردازد. در این فصل پیرامون شناخت مفهوم کرامت؛ مفهوم لغوی کرامت؛ تعریف اصطلاحی کرامت؛ اشتراک معنایی کرامت و حرمت درباره ی انسان؛ تقابل مفهوم کرامت با حقارت و لئامت؛ مظاهر کرامت انسان در متون روایی؛ تقسیم مفهوم کرامت در مقام ثبوت؛ کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی؛ کرامت در جنبه ی نفی و اثبات (سلبی و ایجابی)؛ کرامت الهی و کرامت انسانی؛ کرامت ذاتی و کرامت اقتضائی و کرامت عرفی ـ اجتماعی به بحث و بررسی پرداخته شده است.
فصل دوم به بررسی ماهیت کرامت از دیدگاه نظام حقوقی اسلام اختصاص دارد. در این فصل پیرامون مراتب و تقسیمات کرامت در مقام اثبات؛ کرامت مؤمنان در مقام اثبات؛ سلب کرامت از غیر مؤمن؛ سلب کرامت الهی از غیر عدول مؤمنین؛ اثبات حرمت (کرامت انسانی) برای افراد انسان؛ اثبات حرمت برای مسلمان فاسق؛ منشأ کرامت انسان؛ نظریه حقوق طبیعی؛ نظریه اصالت فرد (مکاتب فردگرایی و اصالت انسان)؛ نظریه پوزیتیویستی؛ رویکرد روشنفکری دینی؛ نظریه کرامت مبتنی بر وحی (رویکرد دینی اصیل)؛ کرامت و تکریم و ... بحث و بررسی شده است.

نگارنده در بخش دوم در صدد پاسخ گویی به پرسش­های زیر است: کرامت انسان با چه عنوانی می­تواند منشأ استحصال احکام باشد؟ آیا می­توان از «کرامت انسان» به عنوان یک قاعده کلی در فرایند تحصیل حکم شرعی بهره برد؟ مثلا آیا می­توان آن را یک قاعده فقهی همانند دیگر قواعد فقهی دانست؟ آیا می توان کرامت انسان را به عنوان مخصّص، مزاحم، معارض یا وارد بر ادلّه­ی نقلی یا عقلی دیگر (در صورت تعارض ظاهری و یا قطعی این ادلّه با کرامت انسان) دانست؟ که این دو، پرسش­های اصلی کتاب حاضر می­باشند. آیا فقیهان در مورد کرامت سخن گفته­اند؟ آیا آن را به عنوان منشأ اثبات در فقه پذیرفته­اند؟
این بخش فصول سوم تا هفتم را در خود جای داده است.
در فصل سوم با عنوان «کرامت انسانی»؛ نگارنده پیرامون اثبات کرامت انسانی؛ سلب کرامت انسانی؛ جایگاه کرامت انسانی در استنباط حکم؛ ضرورت وجود حرمت برای همه افراد انسان؛ مفهوم کفر و کافر؛ پیامدهای توجه به کرامت انسانی؛ برخی از آثار فقهی و حقوقی کرامت انسانی؛ بررسی چند فتوا با محوریت کرامت انسانی؛ و تحقیر مطلوب و تاکتیک تکریم؛ به بحث پرداخته است.
در فصل چهارم با عنوان «کرامت الهی»؛ در مورد جایگاه کرامت الهی در استنباط احکام؛ ادلّه ی اثبات قاعده ی کرامت مؤمن؛ برخی از موارد تطبیق و مصادیق قاعده و بررسی چند فتوا با محوریت کرامت الهی؛ به بحث و بررسی پرداخته شده است.
فصل پنجم به تناسب مفاد هر یک از کرامت انسانی و کرامت الهی با موضوع خود اختصاص دارد.
فصل ششم با عنوان «کرامت عرفی- اجتماعی»؛ در مورد جایگاه کرامت عرفی ـ اجتماعی در استنباط حکم؛ و ادلّه ی مطلوبیت حفظ کرامت عرفی بحث شده است.
و در فصل هفتم نیز نگارنده در مورد مفهوم هتک حرمت بحث کرده است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط