بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

دین و همزیستی مسالمت آمیز

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

این کتاب، مشتمل بر هشت مقالة برگزیده همایش «هم اندیشی دین و همزیستی مسالمت آمیز » است که در آذرماه 1388برگزار شده است.
در مقالات مذکور تلاش شده تا علاوه بر بررسی هم زیستی ادیان، نقش دین در تمام انسان ها و در همه جوامع با وجود تنوع فرهنگی و مذهبی تحلیل شود.
در این راستا هر یک از نگارندگان از زاویه ای خاص موضوع هم زیستی و نقش دین در آن را مورد توجّه قرار داده اند.

عناوین مقاله های مندرج در کتاب عبارتند از:

نسبت جامعه شناسی و الهیات در راستای هم زیستی اجتماعی سالم تر/ سیدمهدی اعتمادی فرد؛

گفتمان حقوقی و آموزشی ایران در بازنمایی ملّت ها، ادیان و کشورها/ حسن بشیر و مرضیه قاسمی؛

دین داری، رسانه ها و صلح طلبی/ علیرضا دهقان؛

هماوایی ادیان در مصاف با فرایندهای دگرگون ساز/ علیرضا شجاعی زند؛

هم زیستی جهانی و رویکرد آینده اندیشانه به جنگ و صلح/ سیدرضا عاملی؛

ادیان ابراهیمی؛ مشابهت ها و مغایرت ها/ عبدالرحیم گواهی؛

مفهوم بردباری مذهبی در آموزه های قرآنی/ محمّدحسین مظفّری ؛

و اقلیت دینی و هم زیستی مسالمت آمیز آن ها در جامعة اسلامی/ فهیمه ملک زاده، حنّانه نصرت خوارزمی و کبری قربانی.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط