loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان در نظام حقوقی ایران

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 37320 10003022
15,500 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

موضوع آسیب­ پذیری فرد از نظر معیار سن، علاوه بر اینکه در برخی از شاخه های علوم جنایی، جایگاه ویژه ای دارد، موضوع یکی از شاخه ­های سیاست جنایی افتراقی است. کودکان به عنوان قشری آسیب­ پذیر و به دلیل ویژگی های سنی متمایزشان نسبت به بزرگسالان، به گونه ای خاص قربانی بعضی از جرایم می شوند که نمودهای آن به صورت استثمار کودکان، کودک آزاری، ممانعت از تحصیل و ... بروز کرده است و کودکان به عنوان افراد بالقوه آسیب­ پذیر در معرض بزه دیدگی قرار دارند. حمایت از کودک و دفاع از حقوق کودک بزه دیده ای که از ناحیه والدین مورد تعدی قرار گرفته است، مبنای ایدئولوژیکی دارد؛ بدین معنا که در همه ادیان به ویژه در اسلام، آزار کودک و عدم رعایت حقوق وی از معاصی بزرگ محسوب شده است برای نمونه در آیه 75 سوره نساء آمده است که «چرا در راه خدا و در راه نجات کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شدند، پیکار نمی کنید؟».
به علاوه در نظام حقوقی اسلام تأکیدات فراوانی بر محافظت و مراقبت از کودکان در تمامی ابعاد گردیده است.
امام سجاد (ع) در رساله حقوقی خود، در رابطه با حق فرزند خطاب به والدین می فرمایند:
«و اما حق فرزندت این است که بدانی او از تو و وابسته به تو است در زندگی دنیا، و خیر و شرش با تو است و تو مسئولیت سرپرستی او را از حسن تربیت و راهنمایی او بر خدای عزوجل و کمک او بر طاعت و فرمانبرداری خدا در مورد تو و در مورد خودش بر عهده داری و در صورت انجام این مسئولیت ثواب می بری و در صورت کوتاهی کیفر می شوی».
از سوی دیگر مقابله با جرایم علیه کودکان در کانون خانواده به علت خصوصی تلقی شدن حریم خانواده، با مشکلات بسیاری مواجه است و به علاوه آنکه کودکان به حقوق خود واقف نیستند و نمی توانند از خود دفاع کنند و یا دادخواهی نمایند، بنابراین آسیب پذیرترین قشر جامعه محسوب می شوند و لازم است قوانین حمایتی برای آنها در نظر گرفته شود.

این اثر با هدف شناسایی و ارزیابی جرم انگاری رفتار های سوء والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان در حقوق ایران؛ شناسایی خلا های قانونی در دادرسی جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان؛ ارائه پیشنهادات حقوقی برای حمایت از کودکان بزه دیده در محیط خانواده و در سطح داخلی و معرفی تشکیلات و نهادهای نظارتی لازم برای حمایت از کودکان در خانواده به رشته تحریری درآمده است.

سؤال­های اصلی پژوهش عبارتنداز:
خلاء های موجود در حقوق ایران و ایرادهای وارد بر قوانین در برخورد با جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان چیست؟ آیا ورود به روابط والدین با ضمانت اجراهای قهری به مصلحت طفل است؟ تشکیلات و سازوکارهای لازم برای حمایت از کودکان در مقابل جرایم ارتکابی توسط والدین و سرپرستان قانونی کدام است؟
همچنین فرضیه های اصلی پژوهش عبارتنداز:
1. ضمانت اجراهای موجود برای برخورد مناسب با والدین و سرپرستان قانونی در جرایم علیه کودکان کافی و بازدارنده نیست. باید سلب صلاحیت حضانت به صورت دائم، تلقی نمودن جرایم علیه کودکان به عنوان جرایم عمومی و افزایش مجازات تعزیری و ... پیش بینی گردد.
2. در جهت پیشگیری از کودک آزاری و محافظت از اموال کودک، جرم انگاری رفتار های مضر به حال او، در حوزه خانواده ضروری است.
3. از جمله ساز و کارهای لازم، تدوین قوانین کارآمد در جهت حمایت از کودک در فرایند دادرسی کیفری، تأسیس نهاد نظارتی بر حسن اجرای قوانین مربوط به کودک مانند نهاد ناظر عالی حقوق کودکان، استفاده از مددکاران اجتماعی به منظور پیشگیری از تکرار جرم و نیز تیم تخصصی در جهت ترمیم آثار سوء جرایم بر کودک و ... می باشد.

کتاب از سه بخش و در قالب ده فصل به شرح زیر منتشر شده است.

بخش اول با عنوان «کلیات» از دو فصل زیر تشکیل شده است.
در فصل اول با عنوان «تاریخچه جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان»، پیرامون سیر تطور جرایم علیه کودکان و شناسایی پدیده جرایم علیه کودکان در نظام سنتی و مدرن بحث شده است.
در فصل دوم با عنوان «معناشناسی واژگان کلیدی و اصطلاحات»، در مورد معناشناسی جرم در فقه اسلامی و علم حقوق، و معناشناسی کودک در فقه اسلامی و حقوق بحث شده است.

بخش دوم با عنوان «جرم انگاری رفتارهای والدین و سرپرستان قانونی علیه تمامیت جسمانی کودک»، از دو فصل تشکیل شده است.
در فصل سوم با عنوان «جرایم علیه نفس کودک»، در مورد سقط جنین (سقط حمل)؛ تعریف جنین؛ مراحل تکوین جنین؛ تعریف سقط جنین؛ انواع سقط جنین؛ بررسی جرم سقط جنین در فقه اسلامی؛ سقط جنین در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران؛ قتل عمد فرزند؛ بررسی حکم فقهی قتل فرزند و جرم قتل فرزند در قوانین بحث شده است.
در فصل چهارم با عنوان «جرایم علیه اعضای کودک»، در مورد قطع عضو کودک یا ایراد ضرب و جرح نسبت به او؛ شکستن یا کندن دندان کودک؛ کندن دندان شیری؛ کندن دندان دائمی؛ بریدن زبان کودک؛ ازاله نطق کودک؛ کودک آزاری؛ انواع کودک آزاری؛ کودک آزاری از دیدگاه فقه امامیه؛ کودک آزاری در قوانین؛ و ترک انفاق کودک بحث شده است.

بخش سوم با عنوان «جرم انگاری رفتارهای والدین و سرپرستان قانونی علیه تمامیت معنوی کودک» از شش فصل تشکیل شده است.
در فصل پنجم با عنوان «جرایم علیه آزادی کودک»، در مورد امتناع از تحویل کودک به افراد ذیحق؛ ممانعت از اجرای حکم حضانت؛ عبور دادن کودک از مرز؛ و ممانعت از تحصیل کودک بحث شده است.
در فصل ششم با عنوان «جرایم علیه هویت کودک»، در مورد ربودن و اختفاء کودک؛ ربودن و اختفاء کودک تازه متولد شده؛ ربودن و یا مخفی کردن کودک کمتر از 15 سال؛ رها کردن کودک؛ جرایم مرتبط با ثبت ولادت کودک؛ عدم اعلام واقعه ولادت کودک؛ عدم اخذ شناسنامه برای کودک؛ علام برخلاف واقع در خصوص واقعه ولادت کودک و شهادت دروغ درباره واقعه ولادت کودک بحث شده است.
در فصل هفتم با عنوان «جرایم علیه حیثیت کودک» در مورد قذف کودک؛ نفی ولد و قذف پدر نسبت به فرزند خود؛ قذف پدر و جد پدری نسبت به فرزند و تعرض و توهین به کودکان و ایجاد مزاحمت برای آنها بحث شده است.
در فصل هشتم با عنوان «جرایم علیه تمامیت اخلاقی کودک»، در مورد لواط با کودک نابالغ؛ تفخیذ با کودک؛ زنا با کودک نابالغ؛ تقبیل کودک؛ پدوفیلی (بچه بازی)؛ سوء استفاده از کودک در فعالیتهای جنسی و ازدواج با کودک بحث شده است.
در فصل نهم با عنوان «جرایم علیه بهره برداری از کودک»، در مورد بهره گیری از کودک برای تکدّی؛ بررسی جرم تکدی از منظر بزهکاری؛ بررسی جرم تکدی از منظر بزه دیدگی؛ بهره برداری از کودک در جرایم مواد مخدر؛ بزهکاری کودک در زمینه مواد مخدر؛ بزه دیدگی کودک در زمینه مواد مخدر به صورت معتاد کردن کودکان؛ بهره گیری از نیروی کار کودک (سوء استفاده از کودک در کار)؛ اقسام کار کودک؛ علل کار کردن کودک؛ آثار کار بر کودک؛ حمایت قانونی در مسئله کار کودک در اسناد بین المللی و قوانین جمهوری اسلامی ایران بحث شده است
و فصل دهم نیز به نتایج و یافته های تحقیق اختصاص دارد.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما