بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

روش شناسی تاریخ

مجموعه درس گفتارهایی درباره روش شناسی تاریخ

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده : احمد پاکتچی

تحقیق و تنظیم کتاب : صالح زارعی

سال نشر : 1392

تعداد صفحات : 466

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

اثر پیش رو متن ویراستۀ سلسله جلسات درسی دکتر احمد پاکتچی است که با عنوان «روش شناسی تاریخ» در جمع دانشجویان رشته تاریخ تشیع در دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام ارائه شده است.

کتاب از نُه فصل به شرح زیر تشکیل شده است.

فصل اول با عنوان «مقدمات» در مورد مباحثی همچون ابزارهای اصلی پژوهشگر، شناخت منابع تاریخی، روش شناسی تاریخ، شمِ تاریخی، منابع اکتشافی در پژوهش، جبران خلأ شمّ تاریخی، تنوع روشها در پژوهش، سیطره ی نگاه تاریخی در قرن های 18 و 19، تاریخ تبیین گرا، تبادل روش میان تاریخ و دیگر علوم و کاربرد روشهای زبانشناسی در تاریخ به بحث پرداخته است.

فصل دوم با عنوان «رده بندی و ارزش یابی اطلاعات» در مورد مباحثی همچون گزارش ها و ردها، نقاط ضعف و قوت ردها و گزارش ها، گستره ی ردهای تاریخی، ردهای تاریخی در متون، مورخ و تحلیل ردها، ردهای فرهنگی و ردهای فیزیکی، و برداشت مورخ از ردها به بحث و بررسی پرداخته است.

فصل سوم با عنوان «مطالعات جانبی تاریخ»، در مورد مشکلات خواندن اطلاعات باستان شناسی، مطالعات همزمانی در باستان شناسی، مطالعه منقطع اشیاء، روش های استفاده از اطلاعات باستان شناختی، مدل مکانی، مدل فرهنگی، طیف تنوع فرهنگی، مطالعه موردی اشیاء، تفاوت در روش ها و علم نسب شناسی بحث می نماید.

فصل چهارم با عنوان «مطالعه ی عناصر فرهنگی، زبان شناسی و نام شناسی»، در مورد کاربرد محدود باستان شناسی در تاریخ صدر اسلام، کاربرد مطالعات زبان شناسی در تاریخ، رویکرد زبان شناسان به مطالعه زبان، رویکرد مورخ به مطالعه زبان، کاربرد مطالعات آواشناسی در تاریخ، تغییر در آواها، تغییر در واژگان، نگاه عامیانه به فرآیند معناسازی، نگاه زبان شناس به فرآیند معناسازی، رابطه الفاظ و معانی، عوامل موثر در تسریع تغییرات واژگان، تماس فرهنگی و جابجایی تمدنی، تحولات پرشتاب در زبان فارسی، تحولات زبانی در دوره مغول و صفوی، جابجایی الفاظ برای معانی از پیش موجود، مقایسه ی درزمانی در فرایند معناسازی، اقطاع، ریشه ی زبانها، کاربرد زبان و نام در مطالعات تاریخی، و اشتقاق فراموش شده در نام ها به بحث و بررسی پرداخته است.

فصل پنجم با عنوان «جغرافیای تاریخی» در مورد دقت در بررسی گزارشهای تاریخی، جغرافیای تاریخی و مطالعات تاریخی، نگاه درزمانی در جغرافیای تاریخی، طیف بندی منابع جغرافیای تاریخی، منابع جغرافیایی در دوره ی اسلامی، کتب جغرافیایی کهن، سفرنامه ها، راه نامه ها و نقشه ها و منابع گوناگون تاریخی به بحث و بررسی پرداخته است.

فصل ششم با عنوان «گاه شماری» در مورد انواع تقویم، کبیسه گیری، شاخص روزهای هفته، تقویم های قمری، مبنای محاسبه ی آغاز و پایان ماه، تقویم های شمسی ـ قمری، مبنای محاسبه ماه در تقویم های شمسی، جابجایی بین تقویم ها، دوره های تاریخی، نسل ها و طبقات، طبقه بندی اساتید دانشگاهی ایران، طبقات فقهای شیعه، مبنای محاسبه طبقات و طبقه بندی نسلها در دو قرن اول اسلامی به بحث پرداخته است.

فصل هفتم با عنوان «رویکردها در تحلیل اطلاعات» در مورد روندهای پیشرو و روندهای پسرو، مطالعه ی همزمانی و خطی نگری در تاریخ به بحث و بررسی پرداخته است.

فصل هشتم با عنوان «ساختارگرایی در تاریخ» پیرامون ضرورت بحث از ساختگرایی، ساختارمندی تاریخ، اجزای ساختار، نگاه ساختاری به تاریخ، نحوه شکل گیری ساختگرایی، روابط میان ساختارها و محدودیت های دانشی در تحلیل ها به بحث و بررسی پرداخته است.

فصل نهم با عنوان «سازمندگرایی (کنستروکتیویسم) در تاریخ» در مورد مباحثی همچون سازمندگرایی، تفاوت عمده ساختارگرایی و سازمندگرایی، ساختن و تصحیح مدلها، شبیه سازی مدلها، آسیب شناسی مدل ها و مطالعات اقلیت، ترکیب مدلها در فرآیند مطالعه و تفاوت های ساخت گرایی و سازمندگرایی به بحث پرداخته است
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط