بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

اتحادیه اروپا: «سیاست ها و روندها»

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

موضوع این کتاب، شرح فعالیت ها و سیاست های اتحادیه اروپا است.
کتاب حاضر، مشتمل بر هفده فصل است.
نگارنده، در این فصول به تبیین ریشه های نظری، فرایندهای تاریخی و حوادث مؤثر بر شکل گیری اتحادیه اروپا پرداخته و در ادامه نهادهای مختلف اتحادیه اروپا از حیث ساختاری و کارکردی را مورد بررسی قرار داده است.
وی همچنین در بخش هایی از کتاب به تشریح فرایندهای تصمیم سازی، تصمیم گیری، سیاست گذاری ها، و سیاست های اتحادیه اروپا در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی پرداخته و عوامل مؤثر بر این سیاست ها و سیاست گذاری ها را توضیح داده است.
بخشی از کتاب نیز به مقایسه اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از ابعاد مختلف احتصاص یافته و در آن روابط آن ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط