بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. منطق، فلسفه و عرفان (7)
  4. فهرست نسخه های عکسی علوم عقلی اسلامی - جلد اول: نسخه های 1-500

فهرست نسخه های عکسی علوم عقلی اسلامی - جلد اول: نسخه های 1-500

ناشر : انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

سال نشر : 1394

تعداد صفحات : 702

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

ساختار کتاب

کتاب فهرست نسخه های عکسی علوم عقلی اسلامی از دو بخش تشکیل شده است:

1. فهرست نسخه ها

چینش اطلاعات در فهرست نسخه ها به ترتیب ذیل است:

شمارة ثبت نسخه و رساله (بیان کنندة شمارة نسخه و رساله در کتابخانة مرکز پژوهشی دائرهْْ المعارف علوم عقلی اسلامی)؛
عنوان اصلی و دیگر عناوین (شامل عنوان اصلی و عنوان های فرعی و جعلی رساله)؛
پدیدآوران (شامل نام مؤلف، شارح، مترجم و... همراه با ذکر نقش پدیدآور)؛
موضوع (بیان کنندة موضوعاتی که رساله به آنها پرداخته است)؛
زبان (بیان گر زبان رساله)؛
آغاز (شامل عبارات آغازین رساله)؛
انجام (شامل عبارات پایانی رساله)؛
وضعیت نسخه (شامل تعداد برگ، نوع خط، تعداد سطر و کامل یا ناقص بودن رساله و تعیین نوع نقص آن)؛
وضعیت کتابت (شامل نام کاتب، محل و تاریخ کتابت)؛
ملاحظات (توضیحات نسخه شناسی و کتاب شناسی)؛
نسخ دیگر (اشاره به تعداد نسخه های این رساله در داخل کشور با ارجاع به فهرستواره دستنوشت های ایران: دنا)؛
نسخ مرکز (معرفی نسخه های دیگر همین رساله در مرکز پژوهشی دائرهْْ المعارف علوم عقلی اسلامی)؛
محل نگهداری (بیان کنندة محل نگهداری نسخة اصلی رساله).
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط