بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

مجموعه رسائل فلسفی - جلد چهارم

الحکمة العرشیة، المسائل القدسیة، المشاعر، مثنوی

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

چهار رساله دیگر از رساله های صدرالمتألهین در جلد چهارم از «مجموعه رسائل فلسفی» گردآوری گردیده است. این رساله ها عبارتند از:

1. الحکمة العرشیة
ملاصدرا در این رساله که آخرین اثر این حکیم بزرگ است، از مبدأ، معاد و احوال آخرت سخن می گوید و طبقه بندی مسائل در این رساله به شیوه کلامی است. این رساله در دو مشرق طبقه بندی شده است:
مشرق اول: خداشناسی است و در آن مباحثی مانند «اثبات وجود خدا»، «توحید»، «عینیت صفات با ذات»، «علم خدا»، «کلام خدا»، «اسماء حسنی»، «فاعلیت حق تعالی» و مسأله «حدوث زمانی عالم» آمده است.
مشرق دوم: معادشناسی است که مشتمل بر سه اشراق است که در اشراق اول از «معرفت نفس» و در اشراق دوم از «حقیقت معاد و کیفیت حشر اجساد» و در اشراق سوم از «احوال آخرت» سخن گفته شده است.
این رساله توسط دکتر اصغر دادبه مورد تصحیح و تحقیق قرار گرفته و مقدمه پرباری بر آن نگاشته شده است.

2ـ المسائل القدسیة
این رساله مشتمل بر سه مقاله است:
مقاله اول: در حکمت قصوی و علم اعلی
مقاله دوم: در احکام واجب الوجود بر حسب مفهوم
مقاله سوم: در اثبات وجود ذهنی و ظهور ظلّی
این رساله توسط «دکتر منوچهر صدوقی سها» مورد تصحیح و تحقیق قرار گرفته و مقد ّمه ای بر آن نگاشته شده است.

3ـ المشاعر
این رساله گرچه از لحاظ حجم بسیار کوچک است ولیکن از نظر محتوی یکی از مهم ترین آثار ملاصدرا محسوب می شود، چون به طور فشرده به بیان اساسی ترین مسأله فلسفی که همان مسأله «وجود» است، پرداخته است. تصحیح، تحقیق و مقدمه این رساله توسط «دکتر مقصود محمّدی» صورت پذیرفته است.

4ـ مثنوی
این رساله گزیده ای از مثنوی های حکیم صدرالمتألهین به زبان فارسی است که شامل مطالب بلند عرفانی و پندهای حکیمانه و قسمتی از حالات غربت او می باشد. «مرحوم استاد ذبیح ا... صاحبکار» این رساله را تصحیح نموده و مقدمه ای بر آن نوشته اند.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما