loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

ارتباطات و فرهنگ - جلد دوم: صرف و نحو ارتباطات انسانی

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 53236 10003022
احتمال تاخیر در تهیه
1,400 1,260 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان کتاب مرجع و منبع کمکی درس «نظریه ها و فرایند ارتباطات سازماندهی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

بخش پنجم: علائم کلامی و غیرکلامی مقدمه
    فصل شانزدهم: شالوده ای برای برخی از کمکهای زبانشناسی به روانپزشکی
    فصل هفدهم: برخی روابط میان علم حرکت اندامها و گفتار انگلیسی در امریکا
    فصل هجدهم: گفتار عاری از محتوا به عنوان منبع اطلاعات درباره سخنگو
    فصل نوزدهم: ارتباطات بساوشی
    فصل بیستم: زبان غیرکلامی و درمان
بخش ششم: جهتها و فاصله ها
    فصل بیست و یکم: انگاره ای ریاضی برای ساختارهای گروهی
    فصل بیست و دوم: تأثیرات الگوهای ارتباطاتی معین بر کارکرد گروه
    فصل بیست و سوم: تأثیر برخی شبکه های ارتباطاتی بر سازمان و عملکرد گروههای
      وظیفه گرا
    فصل بیست و چهارم: فرایندهای تصمیم گیری در شبکه های ارتباطاتی
    فصل بیست و پنجم: متغیر قدرت در آزمایشهای ارتباطاتی
بخش هفتم: اختلال صوری و معنایی مقدمه
    فصل بیست و ششم: توجه به کلام و درک آن
    فصل بیست و هفتم: حل مسأله توسط گروههای کوچک با استفاده از انواع شبکه های
      ارتباطاتی
    فصل بیست و هشتم: رمزگذاری اختلال در گروه وظیفه گرا
    فصل بیست و نهم: تحقیق میدانی درباره نحوه انتقال و تحریف شایعه
    فصل سیام: تحریف اطلاعات
بخش هشتم: بازخور و کنترل مقدمه
    فصل سی و یکم: بازخور
    فصل سی و دوم: نظریه بازخور عمومی رفتار انسانی
    فصل سی و سوم: چند اثر بازخور بر ارتباطات
    فصل سی وچهارم: آثار شرایط گوناگون بازخور اجتماعی بر عملکرد گروههای دوتایی
بخش نهم: زاید لازم و توازن مقدمه
    فصل سی و پنجم: زاید لازم رفتاری
    فصل سی و ششم: کاربرد سایبرنتیک در روانپزشکی
    فصل سی و هفتم: ارتباطات اجتماعی و کلانشهر
    فصل سی و هشتم: تحلیل سایبرنتیک تغییر در سازمانهای اجتماعی پیچیده
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما