loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

بن لایه های شناخت

چاپ تمام شده ؛ درصورت چاپ مجدد به من اطلاع بده notify me

معرفی کتاب

کتاب حاضر کتابی است مبنایی برای دانشجویان رشته فلسفه و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه تطبیقی هم میتوانند از آن استفاده کنند. امید است که علاوه بر جامعه دانشگاهی سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.

هدف اصلی این کتاب بررسی بسیار اجمالی از مسائل اساسی یا لایه های بنیادین یا بن لایه های شناخت است. به همین منظور بخش اول کتاب با عنوان «شناخت شناسی» به این موضوع اختصاص یافته است. در این بخش مطالبی در زمینه تعریف علم؛ ماهیت تجربه؛ تصوری بودن علم و تصدیق ارائه می شود. در فصل ماهیت حمل و ضرورت در قضایا، ابتدا نقد نظر کانت در باب قضایای پیشین و پسین، تحلیلی و ترکیبی و سپس قضایای خارج محمول و محمول بالضمیمه بیان می شود.

در ادامه این بخش مباحثی در باب ام القضایا یا اصل هوهویت؛ گزاره سازی و چگونگی معرفت زدایی آن؛ ماهیت قضایای سالبه؛ قضیه معدوله؛ ساختار و ماهیت قضیه شرطیه؛ جهات در قضایا؛ صدق از دیدگاه ابن سینا، کانت و نویسنده کتاب حاضر؛ خطا از دیدگاه دکارت و علامه و کانت؛ کلی و کلی سازی با نقد کوتاه نظریه کلی شمردن مُثُل افلاطونی؛ نظریه تقشیر و نظریه ابطال پذیری پوپر؛ ادراک عَرَضِ تنها یا عَرَض و جوهر یا فنومن و نومن با هم با در نظر گرفتن دیدگاه های ابن سینا و کانت؛ اتحاد عالِم و معلوم به معنای عام آن؛ دلالت و سرانجام عقل و تعریف آن در منابع اسلامی و غربی مطرح می شود.

اما بخش دوم هم برای تکمیل بخش نخست و تبیین بیشتر آن با اختصار تمام با عنوان «هستی شناسی» با تمرکز بر بحث علییت، آورده شده است. در این بخش مطالبی در زمینه تعریف علیّت؛ علیت و هستی شناسی؛ قضیه وجودی با طرح بحث در زمینه اصالت وجود و اصالت ماهیت و نظر کانت در قضیه وجودی ارائه شده است. آخرین بحث، بررسی پیرامون نزاع اصالت وجود و اصالت ماهیت است که مؤلف آن را مولود خلط میان معرفت شناسی و هستی شناسی می داند و با برشماری و تبیین معانی وجود و معانی ماهیت و اصالت، نشان داده شده که این معانی به هم خلط شده اند؛ سرانجام به پیروی از صدر المتألهین علیّت به تشأن بازگشته و جعل هم از فروع آن به شمار آمده است. پاره ای از آنچه در این نوشته موجز آمده می تواند به برخی از مشکلات فلسفه غرب و فلسفه اسلامی پاسخ دهد. بخش پایانی کتاب شامل منابع است.

مقدمه
بخش اول: شناخت شناسی
    فصل اول: تعریف علم
    فصل دوم: ماهیّت تجربه
    فصل سوم: علم تصور است
    فصل چهارم: تصدیق
    فصل پنجم: ماهیّت حمل و ضرورت در قضایا
    فصل ششم: امّ القضایا، یا اصل هوهویت
    فصل هفتم: گزاره سازی و چگونگی معرفت زایی آن
    فصل هشتم: ماهیّت قضایای سالبه
    فصل نهم: قضیه معدوله
    فصل دهم: ساختار و ماهیّت قضیه شرطیه
    فصل یازدهم: جهات در قضایا
    فصل دوازدهم: صدق
    فصل سیزدهم: خطا
    فصل چهاردهم: کلی و کلیسازی
    فصل پانزدهم: ادراک عَرَضِ تنها یا عَرَض و جوهر یا فنومن و نومن با هم؟
    فصل شانزدهم: اتّحاد عالِم و معلوم به معنای عام آن
    فصل هفدهم: دلالت
    فصل هیجدهم: عقل
بخش دوم: هستیشناسی (بحث علّیّت)
    فصل اول: علّیّت
    فصل دوم: علّیّت و هستیشناسی
    فصل سوم: قضیه وجودی
    فصل چهارم: نزاع اصالت وجود و اصالت ماهیّت
    فصل پنجم: جعل
خاتمه
پیوست
منابع
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما