loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

روان شناسی : عرصه ها و دیدگاهها

چاپ تمام شده ؛ درصورت چاپ مجدد به من اطلاع بده

معرفی کتاب

این کتاب دستاورد اندیشه و پژوهش استادان و پژوهشگران روانشناسی و زمینه های علمی مرتبط با آن است که به مناسبت نکوداشت استاد فرهیخته دکتر پریرخ دادستان به چاپ رسیده است. در فراهم آیی این مجموعه، جدای از اهتمام علمی نگارندگان مقالات و الطاف و عنایات آن استاد گرامی، مساعی دبیر محترم علمی نکوداشت جناب آقای دکتر رضا پورحسین نیز شایسته تقدیر و سپاس است.

دیباچه از گذشته تا اکنون
بخش اول: عمومی آسیب شناسی وضعیت موجود آموزشی گروههای روانشناسی ... / علی احمدی ازغندی
    هوش سنجی: یک قرن تلاش، دورنمای قرن بیست و یکم / دکتر مسعود حسین چاری، دکتر فریده یوسفی
    ارزشهای انسانی بنیادی: مروری کلی / محمدتقی دل خموش
    پیچیدگیهای انتقال / دکتر فاتح رحمانی
    مرد اعتماد به نفس / دکتر زهره سرمد
    نقش بافت جوامع در ادراک خود، دیگری و مفهوم رابطه: مروری بر ... / دکتر مهرناز شرآرای، امید شکری، زهره دانشورپور
    حرمت خود / زهره صیادپور
    کیفیت زندگی: مسئله ای که زمان بررسی آن فرار رسیده است / جمیله کلانتری خاندانی
    دینداری و رابطه آن با شخصیت / سیدمحمدصادق موسوینسب
    بازتاب اسطوره ادیب در نظام روان تحلیلگری فروید / دکتر مریم نعمت طاوسی
    درون نگری و تولد روانشناسی علمی / دکتر حیدرعلی هومن
بخش دوم: تحولی بررسی روانشناختی مراحل تحول تجربه دینی از دیدگاه ویلیام جیمز / دکتر مسعود آذربایجانی
    سالمندی و فرایندهای شناختی / دکتر شعله امیری
    شعر و کودکی / دکتر قیصر امین پور
    اختلال در یادگیری ریاضی: شناخت عوامل و مؤلفه های اصلی / جایگاه بازی در روانشناسی مریم بیات
    خانواده و اجتماعی شدن / دکتر شهلا پاکدامن
    دین در خلال تحول و شیوه های درمانگری مبتنی بر مذهب / دکتر مسعود جان بزرگی
    دیگر دوستای و تحوّل آن / سوسن رحیم زاده
    ژان پیاژه: جامعه شناسی ناشناخته / ریچارد، اف. کچنر / مترجم: دکتر مهرناز شهرآرای
    تفکر از توانش تا گرایش / مریم صداق
    از واقعیت گرایی تا نظرگاه گرایی در تفکر روان پویشی / دکتر نیما قربانی
    تغییر پارادایم در تعیین تحول اختلاقی / دکتر پروین کدیور، امید شکری، زهره دانشورپور
   تحول شناختی از دیدگاه پردازش خبر / دکتر محترم نعمت طاوسی
    آموزش موسیقی بنیادی / فرحناز نورمحمدی، اکرم ایوبی
    بررسی تحول روانی – اجتماعی آنتون چخوف با تأکید بر دو داستان ... / مسعود نوروزیان، شادمان شکروی
بخش سوم: مرضی بیماریهای مزمن کودکان، آثار و روشهای مداخله گری روانشناختی / سعیده بزازیان
    مبانی درمانگری نظریه دلبستگی / دکتر محمدعلی بشارت
    شیوه های مقابله با تنیدگی در ارتباط با «سلامت روانی» / مهین توکلی
    تنیدگی و راهبردهای مقابله ای: نظریه ها و مقیاسها / مرضیه حاجیزادگان
    اختفای افکار وسواسی / دکتر زینب خانجانی
    روان درمانگری: دیدگاه روانپویشی / نسرین سهرابیفرد
    نظریه مدل اشتغال آدمی: نگاهی تازه به ساختار روانی انسان و مدلی برای ... / علی عسگری
    اختلالهای اضطرابی: تشخیص و درمان / دکتر علی فتحی آشتیانی
    تنیدگی (استرس) تحصیلی / زهره مجدآبادی فراهانی
    انسجام گروهی: عوامل و شرایط ایجاد آن در گروه درمانگری / دکتر نوراله محمدی
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما