loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه های درسی در آموزش عالی

چاپ تمام شده ؛ درصورت چاپ مجدد به من اطلاع بده

معرفی کتاب

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی به عنوان کتاب مبنایی در زمینه برنامه درسی در آموزش عالی تدوین شده است.

آشنایی استادان دانشگاه ها با فرایند طراحی و اجرای برنامه درسی از عوامل مهم موفقیت آنان در تعلیم و تربیت دانشجویان محسوب می گردد. اهمیت این موضوع در سال های اخیر که مشارکت اعضاء هیئت علمی در تدوین و بازنگری برنامه های درسی امکان پذیر شده است دو چندان می گردد.
نوشته حاضر با هدف ارائه راهبردهای نظری و عملی در طراحی و اجرای برنامه های درسی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تدوین شده است.

در این کتاب روند تدوین و بازنگری برنامه های درسی در دانشگاه های کشور و الزام ها و آسیب های آن مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر آن، تلاش شده است تا تجارب مفید کشورهایی که در این زمینه ها اقدام های ارزشمندی انجام داده اند مورد استفاده قرار گیرد.

پیشگفتار
فصل اول: مفهوم برنامه درسی
فصل دوم: گذشته، حال و آینده برنامه درسی در دانشگاه
فصل سوم: باورها، ارزشها و ایدئولوژیها در طراحی درس  و دوره آموزشی
فصل چهارم: ساختار دوره های مطالعاتی یا برنامه های درسی
فصل پنجم: رویکرد سیستمی در بازنگری و تدوین برنامه درسی
فصل ششم: ترسیم برنامه درسی اید ئال و انطباق آن با واقعیت
فصل هفتم: ملاحظات اساسی در برنامه ریزی درسی
فصل هشتم: دستورالعملهای کاربردی برای تدوین یا بازنگری درس
فصل نهم: تهیه و تدوین فهرست رئوس مطالب
فصل دهم: شمارش معکوس برای فراهم سازی درس
فصل یازدهم: اولین روز کلاس
پیوست 1: ایجاد مرکزی در دانشگاه برای بهبود برنامه های درسی
پیوست 2: آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاههای دارای...
پیوست 3: روند و ساختار بازنگری و تدوین برنامه های درسی در دانشگاه اصفهان
منابع
واژه نامه
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما