loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

سیاستهای مرزی و مرزهای بین المللی ایران

چاپ تمام شده ؛ درصورت چاپ مجدد به من اطلاع بده

معرفی کتاب

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع اصلی درس «مرزهای ایران» به ارزش 2 واحد، همچنین به عنوان منبع کمک درسی برای بقیه دروس رشته جغرافیای سیاسی و رشته علوم سیاسی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.

در این مجموعه که در اصل دستاورد سمپوزیوم گسترده و پرباری در دانشگاه لندن است، پژوهشگر ایرانی با حقایق حیرت انگیزی از مجموعه مسائل مربوط به سیاست های جغرافیایی ایران و روابط با همسایگان و چگونگی حفاظت یا عدم حفاظت درست حق و حقوق سرزمینی کشور ما در گذشته آشنا می شود و خواننده ایرانی راهنمایی می شود که چگونه باید از حق و حقوق سرزمینی ایران در آینده حفاظت کند.

یادداشت مترجم
سپاس نامه
پیشگفتار
مقدمه عمومی: مفهوم مرز و خاستگاه آن در سنت کشورداری ایران باستان (پیروز مجتهدزاده)
      فصل اول: مناطق سنتی و مرزهای ملی ایران: نگاهی کلی (کیث اس. مک لاکلن)
بخش الف: مرزهای شمالی ایران
   قسمت یکم: مرزهای ایران در قفقاز
      فصل دوم: مراحل تکمیلی مرزهای شمال غربی ایران (محمدحسن گنجی)
      فصل سوم: شکل گیری مرزهای روسیه با ایران در قفقاز (بهرام امیر احمدیان)
   قسمت دوم: مرزهای ایران در دریای خزر
      فصل چهارم: نگاهی به وضع منابع نفتی و گازی در بخش ایرانی دریای ... (محمدعلی علاء)
      فصل پنجم: تصویری از وضع دریای خزر از دیدگاهی ایرانی (پیروز مجتهدزاده و محمدرضا حافظ نیا)
      فصل ششم: نگاهی حقوقی به شکل گیری جغرافیای سیاسی خزر (مهرداد ناظمی)
   قسمت سوم: مرزهای شمال شرقی ایران
      فصل هفتم: پیدایش و شکل گیری مرزهای شمال خاوری ایران (پیروز مجتهدزاده)
بخش ب: پیدایش و تکامل مرزهای باختری ایران: نگاهی کلی به مرزهای باختری ایران (پیروز مجتهدزاده)
      فصل هشتم: سرحدات ایران و عثمانی: تحلیل حاکمیت ایران بر ناحیه قطور (مسعود مرادی)
      فصل نهم: شکل گیری مرزهای باختری ایران (فرزاد سیروس شریفی یزدی)
      فصل دهم: اختلافات بر سر شط العرب پس از پروتکل 1913 (پیروز مجتهدزاده)
بخش ج: پیدایش و تکامل مرزهای خاوری ایران
      فصل یازدهم: تقسیم استانهای خاوری ایران (پیروز مجتهدزاده)
      فصل دوازدهم: پیدایش مرزهای خراسان و بلوچستان (پیروز مجتهدزاده)
      فصل سیزدهم: پیدایش و تکامل مرزهای سیستان (پیروز مجتهدزاده)
      فصل چهاردهم: هیدروپلیتیک هیرمند و هامون (پیروز مجتهدزاده)
      فصل پانزدهم: تحلیل کارکردی مرز بین المللی، مورد: مرز ایران و افغانستان (محمدرضا حافظ نیا)
بخش د: مرزهای جنوبی ایران
      فصل شانزدهم: مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس (پیروز مجتهدزاده)
      فصل هفدهم: نگاهی به داستان ناتمام تحدید مرزهای دریایی ایران و کویت (سهراب عسگری)
      فصل هجدهم: اختلافات بر سر جزایر تنب و ابوموسی (پیروز مجتهدزاده)
      فصل نوزدهم: نگاهی به برخی مباحث حقوقی و تاریخی (پیروز مجتهدزاده)
      فصل بیستم: گرفتن جزایر تنب و ابوموسی به وسیله ایران (پیروز مجتهدزاده)
      فصل بیست ویکم:  گذری بر برخی بحثهای جدیدتر منتشر شده از سوی ... (پیروز مجتهدزاده)
آشنایی با نویسندگان کتاب
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما