loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی

چاپ تمام شده ؛ درصورت چاپ مجدد به من اطلاع بده notify me

معرفی کتاب

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تربیت بدنی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به عنوان منبع اصلی درس «عملکرد ایمنی و فعالیت ورزشی» به ارزش 2 واحد و همچنین برای دروس «سازگاریهای غدد و فعالیت ورزشی» و «سازگاریهای متابولیکی با فعالیت ورزشی» در مقطع دکترا به ارزش 2 واحد و به عنوان منبع کمک درسی برای درس «تغذیه ورزشی» در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد هر کدام به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، کلیه ورزشکاران و سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.

اکنون، ایمنی شناسی فعالیت ورزشی به عنوان یک قلمرو تخصصی مهم در حیطه فیزیولوژی ورزشی قلمداد می شود و به همین دلیل، در برنامه های تحصیلی علوم ورزش و فعالیت ورزشی بسیاری از کشورها، به صورت یک واحد درسی ارائه می شود. هدف عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی، آشنایی دانشجویان علوم ورزش و فعالیت ورزشی، با فیزیولوژی انسان و علوم زیست پزشکی، همچنین دانشگاهیان، پژوهشگران، مربیان و قهرمانان با مقدمات ورود عملی به حیطه سیستم ایمنی است. جنبه های مهم این کتاب عبارت اند از: • معرفی اجزاء و عناصر سیستم ایمنی و تشریح شیوه سازمان یافتن آنها برای بروز یک پاسخ ایمنی؛ • تشریح کامل مبنای فیزیولوژیک ارتباط بین استرس، فعالیت بدنی، عملکرد ایمنی و خطر عفونت؛ • ارزیابی نقاط قوت و محدودیتهای شواهدی که فعالیت بدنی، یکپارچگی سیستم ایمنی و تندرستی را به همدیگر ربط می دهند؛ • ارائه خطوط راهنمای عملی روشهای کاستن از خطر عفونت در قهرمانان؛ • معرفی روشی منسجم، آسان و در دسترس به دانشجویان و استادان؛ • استفاده از منابع معتبر، شامل منابع مطالعاتی اضافی در هر فصل؛ • مشارکت گروهی از کارشناسان با تجربه در نگارش کتاب؛ • رعایت معیارهای کتابهای آموزشی، شامل اهداف آموزشی، نکات کلیدی و فرهنگ اصطلاحات و حروف اختصاری رایج.

مقدمه
فصل اول: فعالیت ورزشی و خطر عفونت
فصل دوم: مقدمه ای بر دستگاه ایمنی بدن
فصل سوم: روشهای ارزیابی عملکرد دستگاه ایمنی بدن
فصل چهارم: فعالیت ورزشی کوتاه مدت و عملکرد دستگاه ایمنی ذاتی
فصل پنجم: فعالیت ورزشی کوتاه مدت و عملکرد ایمنی اکتسابی
فصل ششم: پاسخهای ایمنی به تمرین شدید و بیش تمرینی
فصل هفتم: پاسخ ایمنی به فعالیت ورزشی در محیطهای فشارآفرین
فصل هشتم: فعالیت ورزشی، تغذیه و عملکرد ایمنی: 1. درشت مغذیها و اسیدهای آمینه
فصل نهم: فعالیت ورزشی، تغذیه و عملکرد ایمنی: 2. ریزمغذیها، آنتیاکسیدانها و ...
فصل دهم: فعالیت ورزشی و سایتوکاینها
فصل یازدهم: استرسهای روانی و کارکرد دستگاه ایمنی
فصل دوازدهم: پایش عملکرد ایمنی در ورزشکاران و رهنمودهایی برای...
فصل سیزدهم: ورزش، خطر بروز عفونت و عملکرد دستگاه ایمنی در ...
واژه نامه
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما