بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

معانی و بیان

ناموجود، به من اطلاع بده

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «معانی و بیان 1 و 2» به ارزش 4 واحد تدوین شده است.

معانی و بیان از جمله علومی هستند که در آغاز برای فهم و درک رموز اعجاز قرآن کریم و اسرار فصاحت و بلاغت آن، و بعدها بیشتر در شناخت کلام عالی از پست و جلوگیری از فساد ذوق و انحراف طبع شاعران و نویسندگان به کار گرفته شدند. مؤلفان کتاب «معانی و بیان»، دکتر محمد علوی مقدم و دکتر رضا اشرف زاده، کوشیده اند مباحث این دو علم بلاغی را به گونه ای مختصر و مفید عرضه کنند. از آنجا که این کتاب، درسنامه دانشگاهی است کوشیده شده هر مبحث بلاغی با شواهد و مثالهای گوناگون همراه گردد و با این حال جانب اختصار رعایت گردد. کتاب حاضر، گذشته از دو بخش «علم معانی» و «علم بیان»، بخشهایی در باب مقدمات علوم بلاغی و پیدایش بلاغت در فارسی و عربی و نیز فصاحت و بلاغت دارد.

بخش اول: در مقدمات علوم بلاغی
    1. علوم بلاغی و فایده آنها
    2. پیدایش بلاغت در زبان عربی
    3. کتب بلاغت عربی پیش از آثار بلاغت فارسی
    4. پیدایش بلاغت در زبان فارسی و کتب بلاغی فارسی تا قرن هفتم هجری
بخش دوم: فصاحت و بلاغت
    1. فصاحت
    2. بلاغت
بخش سوم: علم معانی
    1. اسناد خبری
    2. احوال مسندالیه
    3. احوال مسند
    4. انشاء
    5. قصر یا حصر
    6. فصل و وصل
    7. ایجاز، اطناب، مساوات
بخش چهارم: علم بیان
    1. تشبیه
    2. استعاره
    3. مجاز
    4. کنایه
منابع و مآخذ
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما