بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

تعامل اعراب مسلمان و ایرانیان در فتوحات اسلامی

مجموعه سوالات و شبهات دینی

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

پاسخ به برخی از شبهات تاریخی در زمینه روابط ایران و اعراب در طول تاریخ و کیفیت تعامل اعراب مسلمان و ایرانیان در فتوحات اسلامی و بعد از آن است.

در این نوشتار ضمن تبیین ضرورت تحقیق در اسناد تاریخی و استفاده از عقل و مدارک و شواهد معقول تاریخی در تجزیه و تحلیل مسایل تاریخی اسلام، سعی شده است برخی از شبهات تاریخی مربوط به صدر اسلام، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.نویسنده در همین زمینه به شبهاتی مانند: شبهه اختلافات اقتصادی بنی امیه با بنی هاشم، شبهه علل اقتصادی هجرت پیامبر اسلام(ص) از مکه به مدینه، شبهه علل اقتصادی خوشحالی مسلمانان از پیروزی رومیان بر ایرانیان و برخی از شبهات تاریخی مربوط به حوادث دوران خلفا مانند فتح ایران و علل پذیرش اسلام توسط ایرانیان، انگیزه و چگونگی عملکرد اعراب در حمله به ایران، بررسی پیامدهای حمله اعراب به ایران و برخی از شبهات تاریخی زمان خلافت امام علی (ع) از جمله مسأله تعامل اعراب مسلمان و ایرانیان در فتوحات اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل تاریخی قرار گرفته و پاسخ این شبهات بیان شده است.
از محورهای مهمی که سایت های الحادی به طور گسترده به آن پرداخته اند، بررسی برخی حوادث تاریخی در قرون اولیه اسلام و رابطه آن با ایران است. در این پایگاه ها با استناد به برخی شواهد تاریخی چنین القاء می شود که دین اسلام ماهیتی نژادپرستانه و ضد ایرانی دارد و همین نگرش موجب شد که ورود اسلام به ایران با خشونت و اغراض اقتصادی و غیرالهی انجام پذیرد.

کتاب یاد شده در پاسخ به شبهاتی پیرامون عوامل حمله اعراب مسلمان به ایران، چگونگی ورود اسلام به ایران و پذیرش اسلام از سوی ایرانیان و دخالت امامان شیعه علیهم السلام در فتوحات و لشگر کشی ها نگاشته شده است و در سه بخش تحت عناوین شبهات مربوط به تاریخ صدر اسلام و عصر نبوی، شبهات مربوط به عصر خلفا و فتوحات و شبهات مربوط به دخالت امام علی علیه السلام و فرزندانش در فتوحات تنظیم شده است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط