بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

فرهنگ ادیان جهان

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 65401 10003022
150,000 142,500 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

کتاب حاضر مفاهیم، واژهها و اصطلاحات ادیان مختلفی را که در جهان وجود دارد به صورت الفبایی در خود گردآورده است.

در مقدمه کتاب به اجمال از محتوا و مندرجات کتاب و شیوه کار مولف سخن رفته است. در حروف (آ) و (الف) که صفحات نخست کتاب را به خود اختصاص داده است.

نام پیامبر بزرگ حضرت ابراهیم(ع) و فیلسوفان و عارفانی چون ابنسینا و ابنعربی و شخصیتهای بزرگ دینی ادیان شرقی و هندو، اماکن جغرافیایی و رجال سیاسی به چشم میخورد.

واژههایی چون آتش، آخرتشناسی، اثباتگرایی، آریایی، الهیات و انجمنهای بینالمللی و دینی هر یک ذیل عناوین جداگانهای گنجانده شده است. مولف ذیل حرف (ب) و (ت) خوانندگان را با یک سلسله واژهها و مفاهیم، نامهای رجال و اماکن جدیدتری آشنا میسازد.
سبک و سیاق نویسنده در تدوین این دایرةالمعارف که همه مدخلها به اختصار معرفی شده به گونهای است که مخاطبان و علاقمندان به حوزه دینپژوهی به آگاهیهای مقدماتی مفیدی در زمینه ادیان دست یابند.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط