بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. دانشگاه (26)
  4. دانشگاه و دانشجو (1-26)
  5. چشم اندازهای فرهنگی آموزش عالی

چشم اندازهای فرهنگی آموزش عالی

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

اثر حاضر درصدد اتخاذ دیدگاهی انتقادی به معنا و مفهوم چشم انداز فرهنگی و کارکرد آن در نهادهای آموزش عالی است. نه تنها ارائه شناخت بهتری از جنبه های فرهنگی آموزش عالی مورد نظر است، بلکه تحلیل ظرفیت های بالقوه چشم اندازها ی فرهنگی به عنوان ابزارهای فکری نیز مورد مداقه قرار می گیرد.

فصولی که برای کتاب انتخاب شده اند مرکب از مطالعاتی هستند که در آن ها " فرهنگ" یا اصلی ترین موضوع است یا اصل ساختار دهنده به مطالعه می باشد و یا در آن ها مطالعات فرهنگی به عنوان ابزار فکری تحلیل به کار رفته است.

این کتاب شامل 17 فصل به شرح زیر می باشد:
فصل اول: پیش در آمدی بر محتوای کتاب
فصل دوم: مطالعه فرهنگی در تحقیقات آموزش عالی
فصل سوم: اعتماد و فرهنگ سازی سازمانی در آموزش عالی
فصل چهارم: ایجاد مالکیت فکری یا فرسایش آن؟ مصرف گرایی دانشجویان نیروی فرهنگی در متن اقتصاد دانش بنیاد
فصل پنجم: نظم اخلاقی مطالعه بازرگانی
فصل ششم: برخورد فرهنگ های دانشگاهی : پرونده دکتر ایکس
فصل هفتم: کار دانشگاهی و هویت دانشگاهی : مقایسه چهار رشته
فصل هشتم: فرهنگ در تعامل: هویت های دانشگاهی در کار آزمایشگاهی
فصل نهم: گرفتار در دام علم ؟ مطالعه موردی رابطه ای پرستاران با علم آن ها
فصل دهم: تعیین هنجارهای علم : از معیارهای معرفتی تا نورد بر سر قواعد سازمانی
فصل یازدهم: اموزش دکتری و رساله های دکتری - دگرگونی شیوه های ارزیابی
فصل دوازدهم: چالش رو در روی فرهنگ سنتی آموزش پژوهش: مراکز تعاون تحقیق استرالیا و برنامه های دکتری صنعت محور
فصل سیزدهم: تطور رشته های علمی در آمریکا: تفاوت های رشته ای در برابر تناظر نهادی
فصل چهاردهم: ارزیابی کمی فرهنگ های سازمانی در دانشگاه های ادغامی
فصل پانزدهم: فرآیند بولونیا در واحدهای پایه دانشگاهی: دانشگاه های فنلاند و افق رقابت
فصل شانزدهم: فرآیند بولونیا چگونه سنت های ملی نهادهای آموزش عالی را به چالش می کشد
فصل هفدهم: چالش های آیند
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط