بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

قانون تحریم های جدید ضد روسیه

ناموجود، به من اطلاع بده

معرفی کتاب

گزارش پیش رو حاوی تحلیلی است که مفاد تحریمی مهم قانون مذکور، پیشنهادها به دولت دربارۀ چگونگی اجرای این مفاد، و حوزه های کلیدی را که باید توسط جامعۀ تجاری رصد شوند، بررسی کرده است.
این تحلیل را دو مقام سابق ارائه داده اند که تا همین اوایل سال جاری، به طراحی و اجرای تحریم های آمریکا ضد روسیه کمک کرده اند.

در این گزارش از دولت آمریکا مُصرانه می خواهد تا با به کارگیری توصیه های کاربردی از جمله اختیارات سایبری، احتیاط در زمینه اجرای بعضی اختیارات دردسر ساز، انعطاف پذیری در زمینه اجرای تحریم ها، همکاری نزدیک با اروپا جهت حفظ و اجرا و در صورت نیاز تشدید تحریم های مرتبط با اوکراین و ... تحریم های علیه روسیه را ثمربخش نماید.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما