بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

پدیدار شناسی: تصویر اسلام در سینمای غرب

ناشر پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام

نویسنده جواد امین خندقی

سال نشر : 1397

تعداد صفحات : 252

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

این کتاب شامل سه فصل با عناوین پیش فرض ها، زمینه ها و فیلم ها، پدیدارشناسی فیلم ها و تحلیل و بررسی تصویر بر آمده از فیلم ها است.

در فصل اول ابتدا کلیاتی درباره جایگاه سینما در میان رسانه های تصویری و اهمیت تصویر در مناسبات رسانه ای بیان شده است و پس از آن نوع نگاه در این پژوهش نسبت به فیلم ها تبیین می شود. در این نگاه، هر فیلم، درواقع، یک نسخه تصویری از جهان بینی و بینش سازندگان آن است که از فرهنگ زیست سازندگان نیز اثر پذیرفته است. با این رویکرد می توان فیلم ها را برای دریافت نوع نگرش سازندگان به یک مسئله، فرهنگی که این فیلم نتیجه آن است و نوع اثری که بر مخاطبان خواهد گذاشت، بررسی کرد. در بخش بعدی، پرسش هایی که نقطه سرآغاز پژوهش به شمار می آیند، تبیین می شود تا الگوی مواجهه با فیلم ها نیز مشخص شود. پس ازآن، قالبی برای انتخاب فیلم ها مطرح و بر اساس آن فهرستی از مشخصات صد و دو فیلم انتخابی برای این پژوهش بیان می شود. این بسته انتخابی، در بخش بعدی، در قالب جدول های آماری تحلیل می شود تا شایسته بودن مورد مطالعاتی برای هدف پژوهش نیز تبیین شود.

در فصل دوم، در ابتدای فصل، اهمیت انتخاب روش در پژوهش های علوم انسانی و چیستی پدیدارشناسی، مطرح و در ادامه، رویکرد پدیدارشناسانه تحلیل فیلم بازتعریف می شود. پس از آن، نتایج حاصل از تحلیل توصیف محورانه فیلم ها به صورت دسته بندی در چندین بخش بیان می شود و در پایان این فصل، داده های به دست آمده از فیلم ها جمع بندی و در قالب جدول های آماری خلاصه می شوند.

در فصل سوم، ابتدا تلاش می شود نتایج به دست آمده از فصل پیشین با تصویر حقیقی اسلام، مقایسه و در این امر، برخی از دیدگاه های مثبت و منفی مستشرقان نسبت به دین اسلام نیز بیان شود تا بحث در قالبی کامل تر دنبال شود. حاصل این بخش این است که تصویر سینمایی اسلام و مسلمانان در جمع بندی نهایی، اسلام هراسی را ترویج می کند و ایجاد ترس واهی از اسلام و مسلمانان را در پی دارد. در بخش بعدی، سعی می شود با افزودن مطالبی درباره شرق شناسی، اسلام هراسی و جایگاه سینما در ترویج آن، عامل ظهور چنین تصویری در سینمای غرب تحلیل شود. پس از آن، در بخش بعدی، ریشه ایجاد دیدگاه مبتنی بر تقابل شرق و غرب و ترویج دهنده اسلام هراسی از دو دیدگاه تاریخ محور و بینش محور، به طور خلاصه تبیین می شود. در این بخش، بحثی کوتاه درباره تبیین رویکرد تاریخی نگری نیز آمده شده است. درنهایت، در پایان این فصل که پایان کتاب نیز هست، به نتیجه و بیان راهکار پرداخته شده و پس از آن فهرست منابع برای مراجعه مخاطبان آورده شده است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما