بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

رویکردها و طرح های آمریکایی درباره ایران

معرفی کتاب

این تحقیق در پنج فصل اصلی تحت عناوین؛ گرایش ها و نگرش ها در امنیت ملی آمریکا، رویکرد جنگ نرم، رویکرد تعامل گرایی، رویکرد تقابل گرایی و تبارشناسی نومحافظه کاران تنظیم گردیده است. در فصل مربوط به گرایش ها و نگرش ها در امنیت ملی آمریکا، گرایش های امنیتی آمریکا و استراتژی امنیت ملی این کشور در سال ۲۰۰۶ با تأکید بر جمهوری اسلامی بحث و بررسی شده است.
در فصل جنگ نرم این رویکرد در چارچوب دو رهیافت «دیپلماسی سیاه» و «فروپاشی» طرح گردیده است و رویکردها، طرح ها، روش ها و مراکز آمریکایی که با محور قرار دادن روش های غیرخشونت آمیز به دنبال براندازی یا فروپاشی جمهوری اسلامی ایران هستند مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل مربوط به تعامل گرایان به رویکردها، طرح ها و مراکز آمریکایی که به دنبال عادی سازی روابط آمریکا با جمهوری اسلامی ایران هستند، پرداخته شده است. در فصل مربوط به رویکرد تقابل گرایی، رویکردها، طرح ها، مراکز و روش هایی که به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی با تمرکز بر روش های خشونت محور از جمله اقدامات نظامی هستند بررسی شده است و در فصل پنجم تحت عنوان «تبارشناسی نو محافظه کاران» نگاه دقیقی به نومحافظه کاران انداخته شده و افراد، سازمان ها و رسانه های این جریان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در نهایت بخش پایانی کتاب نیز به «جمع بندی و نتیجه گیری» اختصاص یافته است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما