بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

پیشاهنگان شعر پارسی (گزیده سخن پارسی)

سئه های سوم، چهارم و آغاز سده ی پنجم هجری

ناشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

نویسنده : سید محمد دبیر سیاقی

سال نشر : 1396

تعداد صفحات : 286

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 83149 10003022
18,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این
کتاب، که برگزیدۀ اشعار سرآمدان شعر در عصرطاهریان و صفاریان و سامانیان است، علاقهمندان را از
مراجعه به بسیاری از مآخذ بینیاز میکند.خوانندگان این کتاب با زندگینامۀ کوتاه شاعران و
نمونههایی از بهترین اشعار آنان آشنا میشوند. معانیبرخی واژهها و پارهای توضیحات لازم و مفید به پایان هرقطعه افزوده شده و واژهنامهای مفصل نیز در آخر کتاب چاپ شده است.
محصولات مرتبط