بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

رسائل عرفانی و فلسفی حکیم قاینی

ناشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

نویسنده : کافی ‌بن ‌محتشم قاینی

سال نشر : 1389

تعداد صفحات : 202

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 83400 10003022
3,500 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب مجموع پنج رساله فلسفی و عرفانی از حکیم قاینی، یکی از حکمای قرن دهم و یازدهم است.

مقاله «فی اسرار آلایات» درباره عادات و امور شگفت‌ انگیز جهان؛ «مقاله فی حال المعاد» درباره معاد روحانی و انواع سعادت و شقاوت نفسانی؛ «شرح ابیات سبعه خواجه طوسی در اقسام و مراتب موجودات» در بیان هفت بیت از اشعار خواجه نصیرالدین طوسی است که درباره مقولات و مراتب موجودات سروده شده؛ «مقاله در اسرار العبادات» درباره حقیقت نماز و سایر عبادات؛ و سرانجام مقاله «اتحاد عقل و عاقل و معقول» که آن را مستوره نامیده است، تفسیری است از بخشی از حکمت خالصه ارسطو.

مذاق حکیم قاینی به مقتضای هر یک از این مقالات، مذاقی فلسفی و عرفانی است که حجج آن در سراسر کتاب مشهود است.
محصولات مرتبط