بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

سفرنامه های سهام الدوله بجنوردی

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 83478 10003022
30,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

کتاب حاضر به شرح مسافرتهای سهام الدوله به تهران و مکه معظمه و اروپا از زبان خود او اختصاص دارد و حاوی اطلاعاتی دقیق و گویا و جالب نظر از وضعیت مملکت و مملکتداری و شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حاکم در آن دوران است و نیز شامل سفرنامه‌ای از خواهر وی؛ خاور بی بی شادلو می باشد.
فهرست گزارش درباره سفرنامه ها نوشته هوشنگ شادلو بخش اول : سفرنامه اول به طهران سال 1307 ر.سعید و ه. فور بخش دوم : سفرنامه به طهران سال 1312قمری بخش سوم : سفرنامه سوم به فرنگستان سال 1319قمری بخش چهارم : سفرنامه خاور بی بی شادلو به طهران سال 1316 قمری بخش پنجم : چند نامه و تلگراف و صداق نامه بخش ششم : عکس اشخاص و تصاویر ساختمانها
محصولات مرتبط