بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

فرهنگ و بهزیستی درونی

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 83615 10003022
9,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

بهزیستی درونی رشته ای جدید و تحقیقاتی است که بر شناخت دامنه کاملی از بهزیستی، یعنی از
ناامیدی کامل تا شادابی و رضایتمندی کلی در زندگی، تمرکز دارد. یکی از سطوح پیشرفت های اخیر در بهزیستی درونی ، شناخت ابعاد فرهنگی تاثیرگذار بر آن است. تفاوت های فرهنگی موجود در بهزیستی درونی افراد در کشورهای مختلف، دلالت بر تاثیر عمده عوامل فرهنگی در این زمینه دارد. فرهنگ، با تاکید روی جنبه های گوناگون تجربه، و با اولویت دادن به انواع متفاوت اطلاعات در پردازش اطلاعات اعضای فرهنگ نقشی کلیدی بازی می‌کند. روانشناسان در تلاشند تا با انجام تحقیقات بین فرهنگی به بررسی عناصر و عوامل فرهنگی موثر بر افزایش یا کاهش بهزیستی درونی
در جوامع گوناگون بپردازند. کتاب حاضر حاوی مجموعه پژوهش های بین فرهنگی درباره مولفه‌های اساسی بهزیستی درونی است.
اصطلاحی علمی برای چگونگی ارزیابی مردم از زندگی خودشان است. این واژه اصطلاحی عام است که سه مولفه اصلی رضایتمندی از زندگی، عاطفه خوشایند و سطوح پایین عاطفی ناخوشایند را در بر می گیرد.
محصولات مرتبط