loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

کیانیان

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 83706 10003022
احتمال تاخیر در تهیه
12,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

موضوع کتاب کیانیان تحقیق در سلسله داستانی کیانیان با توجه بتمام منابعی است که در این باب از اوستا ببعد وجود دارد و مؤلف دانشمند کتاب مرحوم آرتور کریستن سن اطلاعاتی را که از گاثاها و یشتها و سایر نسکهای اوستا و همچنین منابع پهلوی و تواریخ عربی و فارسی و حماسه ملی ایران درباره کیانیان بر می آید مورد مطالعه قرار داده و روایات مذکور در این منابع را با اطلاعات مشابهی که درباره پادشاهان دوره اخیر هخامنشی بدست می آید مقایسه کرده است.

علاوه بر این در این کتاب کیانیان تحقیق پر ارزشی درباره خاندان پهلوانی گرشاسب یا پهلوانان سیستان صورت گرفته و حقایق بسیاری درباره داستان این پهلوانان روشن شده است. مؤلف در پایان کتاب فهرستی نیز از جاویدانان آئین زرتشتی آورده است.
بازدیدهای اخیر شما