بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

نظام های مستمری چند لایه تامین اجتماعی

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 83875 10003022
30,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

نظام جمهوری اسلامی نظامی است که اساسا با تامین اجتماعی به صورت رایج در دنیا موافق است و در شمار ان نطام های نیست که به شکل فلسفی و زیر بنایی با کارهاب تامینی در جامعه مخالف اند
مسئولان کشور و دولت جهموری اسلامی باید به شکل ویژه ای طبقات نیازمند کمک را مشمول کمک رسانی کنند که اکنون در سازمان تامین اجتناعی به صورت بیمه های اجتماعی و کار های تامینی گوناگون انجام می گیرد. چنین کاری با اساس و فلسفه نظام اسلامی منطبق است.
و هر چه بیشتر تلاش شود ابتکار عمل صورت گیرد. پوشش به شکل صحیحی گسترش یابد و نوعی کمک رسانی ها طوری باشد که خانواده ها را به تلاش متناسب و ادار کند و جامعه از رکورد به حرکت سوق یابد با اهداف نطام جمهوری اسلامی منطبق خواهد بود
محصولات مرتبط