بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

نظریه ها و فنون مشاوره

ناشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

نویسنده : رزماری تامپسون

مترجم : معصومه اسمعیلی

سال نشر : 1388

تعداد صفحات : 584

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 83877 10003022
12,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

به عقیدة نگارنده تنها یک نظریه نمی‌تواند دربرگیرندة همة سطوح تجربه‌های انسان باشد. علاوه بر این، پیروی از الگوهای خاص در مشاوره و روان‌درمانی می‌تواند به عنوان گزینه‌های درمانی محدود قلمداد شود. مداخله‌ها بایستی در بافت فرهنگ، قومیت، منابع بین فردی و حمایت‌های نظام‌مند بررسی شود. بنابراین ممکن نیست نظریه‌ای واحد و فنون وابسته به آن، با وجود گسترة وسیعی از ویژگی‌های مراجعان، منابع غلبه بر مسائل، و مهارت‌های بین فردی و درون‌فردی، دارای تاثیری مساوی و فراگیر باشد. از این رو وی در کتاب حاضر به طرح نظریه‌ها و فنون مشاوره و روان‌درمانی با هدف موثر شدن عملکرد درون‌فردی و بین فردی افراد پردخته است. فنون تلفیقی برای درمان‌ گروهی؛ فنون کلاسیک گشتالت؛ فنون بیانی؛ فنون شخص‌محوری و رویکردهای دوران تعلیمی مشاوره؛ فنون وساطت و حل تعارض؛ فنون روان‌پویشی؛ و فنون تلفیقی برای کار با نظام‌های خانوادگی و رشد خانواده، پاره‌ای از فنون بررسی شده در کتاب است.
محصولات مرتبط