بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. دانشگاه (26)
  4. دانشگاه و دانشجو (1-26)
  5. مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی

مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی

ناشر : پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

نویسنده : جمعی از نویسندگان

سال نشر : 1398

تعداد صفحات : 1040

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 84444 10003022
136,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

فهرست مطالب

پیام رئیس دانشگاه بیرجند
پیام دبیر علمی همایش
پیام رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
پیام دبیر اجرایی همایش

بخش اول: فرهنگ دانشگاه: ایده و تجربه
بررسی فرهنگ دانشگاهی/ سمیرا پور
بررسی مروری عوامل مؤثر در فرهنگ دانشگاهی/ فهیمه جعفری
رهیافتی بر ساختار و نوع شناسی فرهنگ دانشگاهی/ احمد کیخا، غلامرضا ذاکرصالحی
بررسی انتقادی مبانی مشروعیت مالکیت فکری/ محمدحسین ملک لو، حسین علی احمدی جشفقانی
دیالوگ، حلقه مفقوده فرهنگ دانشگاهی / فاطمه طاهرپور، محدثه ربانی
آینده پژوهی در فرهنگ دانشگاهی/ شهرزاد صفاری و محمد جوادی پور
بررسی جایگاه تفکر انتقادی در ارتقای فرهنگ دانشگاهی/ زهرا علیزاده بیرجندی و مجید مدیحی
رویکرد فرهنگ دانشگاهی در مورد مکاتب محافظه کاری و لیبرالیسم/ سیدحسین میراحمدی
فرهنگ دانشگاهی در اند یشه های مارتین هایدگر / فاطمه رهبری
فرهنگ دانشگاهی و تاثیر آن بر توسعه پایدار/ جواد پسندیده، زینب عزتی قره لر
مقوله هایی از فرهنگ دانشگاهی/ ناهید بنی اقبال
فرهنگ دانشگاهی: الزامات نظری و عملی دانشگاه اجتماعی/ غلامرضا غفاری، محمدرضا حسینی و نرگس خوش کلام
جایگاه فرهنگ ملموس در ارتقای فرهنگ دانشگاهی با تکیه بر بحران هویت/ زهرا علیزاده بیرجندی، سمیه پورسلطانی، مجید مدیحی
جایگاه منتورینگ در ارتقای فرهنگ دانشگاهی/ فاطمه ثنایی پور و داود قرونه
تکنولوژی در آموزش عالی بر اساس دیدگاه فرهنگ و تکنولوژی نیل پستمن/ فرشته اسدزاده و فرناز قوام سعیدی
مرور نظام مند مطالعات انجام شده در خصوص فرهنگ دانشگاهی در ایران/ محسن آیتی، فاطمه نادری و سمیه گلکاری

بخش دوم: تاریخ علم و دانشگاه
دانشگاه ایرانی؛ دانشگاهی در خدمت دیوان سالاری حکومت یا نهادی برای توسعه دانش و فرهنگ / رضا ماحوزی
در سفرنامه کمپفر/ ابراهیم محمدی
«نهاد علم در ایران عصر شاه سلیمان صفوی» تحلیل تصویر بازتاب یافته از تحلیلی بر تقابل علوم رسمی و غیر رسمی (با نگاهی به اشعار شیخ بهایی) / علی اکبر محمدی
مدارس عالی زمینه ساز اندیشه تأسیس دانشگاه در دوره پهلو ی اول/ سمیه حمیدی، اکرم ناصری، بیگم ناصری
مدرسه شوکتیه؛ خاستگاه تکوینی فرهنگ دانشگاهی بیرجند/ احمد بخشی، سکینه شبانی، سمیه دادوند
نقش دارالفنون در گسترش فرهنگ علمی در عصر ناصر ی/ سمیه حمیدی، اکرم ناصری، بیگم ناصری
تعامل فرهنگ سنتی و نوین در خراسان جنوبی بر اساس نظریه جوامع منشوری ریگز / حسین فرزانه پور، سمیه دادوند ، علی اکبریاری القار
نقش مدرسه شوکتیه در گسترش فرهنگ دانشگاهی در شهر بیرجند/ سمیه حمیدی، اکرم ناصری و بیگم ناصری

بخش سوم: فرهنگ دانشگاهی: اخلاق و قانون گرایی
ارزیابی بایسته های دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان/ احمد خسروی
الزامات ارتقای فرهنگ قانون گرایی دانشجویان (تقویت نگرش دینی و نفع -گر ایی جمعی)/ عاطفه آجری آیسک
آسیب شناسی و نقد فرهنگ دانشگاهی و اخلاق پژوهش از منظر فارسی آموزان خارجی مقیم ایران/ محمدامین ناصح، زهرا استادزاده
رابطه اخلاق و سیستم های اطلاعاتی (مورد مطالعه: آسیب شناسی عدم کاربرد اخلاق ) / حسین علی احمدی جشفقانی و محمدحسین ملکلو
شناسایی کدهای اخلاق تحصیلی دانشجویان/ محمدعلی رستمی نژاد، سیما سبحانی مقدم، محسن آیتی
بایسته های تقویت فرهنگ قانونگراییی دانشگاهیان (عوامل مرتبط با قانون)/ عاطفه آجری آیسک
عوامل قانون گریزی در جامعه دانشگاهی و راهکارهای قانونگرایی/ احمد خسروی
علم درسی نبود در سینه بود / سید محمد رضوی

بخش چهارم: دانشجویان و فرهنگ دانشگاهی
بررسی چالشها و فرصت های فرهنگ دانشگاهی بر دانشجویان/ پارسا پاشایی
آسیب شناسی فرهنگ یادگیری دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بر اساس چارچوب مفهومی فرهنگ یادگیری اولر / زهرا معارف وند
بررسی تطبیقی فرهنگ کار تیمی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه بیرجند / محمد محمودی بورنگ، سعیده سماعی، فاطمه دهقانی و علی سیفی
بررسی عوامل موثر بر مشارکت دانشجویان در فعالیت های پژوهشی فرهنگی (مطالعه موردی : دانشجو یان دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت معصومه(س)) / الهه ارجمند
بررسی عوامل مؤثر بر میزان نشاط اجتماعی دانشجویان دانشگاه بیرجند/ سید حسن قالیبافان
بررسی مقا یسه ای وضعیت و تحولات سبک زندگی دانشجویان و جوانان کشور با الگوی اسلامی و ایرانی سبک زندگی/ مهدی حسین زاده فرمی
تبیین سبک زندگی دانشجویی و آسیب های آن/ شکیبا استادی عیلکی و الهام صالحی
تحلیلی بر آسیب های فرهنگ دانشجویی در خوابگاه/ احمد کیخا و میترا عزتی
فرهنگ دانشگاهی در بستر فرهنگ اسلامی - ایرانی مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نورآذ.ش/ منیژه حکمت پناه
مطالعه پدیدارشناسانه ادراک دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از نحوه مواجهه دانشگاه با مسئله چندفرهنگی دانشجویان/ اکرم دهباشی، هادی پورشافعی و محمد علیپور
واکاوی فرهنگ دانشگاهی دانشجویان برنامه ریزی درسی در آیینه شبکه های اجتماعی: تحلیل محتوای کیفی/ صادق حامدی نسب و محسن آیتی
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت دینی دانشجویان دانشگاه بیرجند/ محمدباقر آخوندی و مریم محلاتیان بابکی

بخش پنجم: استادان و فرهنگ دانشگاهی
تاثیر توده ای شدن دانشگاه بر تقابل خرده فرهنگ اداری و حرفه ای/ زینب خاتون کردی، مجتبی اسدپور، طیبه عباسی کوهستانی و شهین فرزادی
تاثیر فرهنگ سازی بر توسعه همکاری علمی در بین اعضای هیئت علمی رشته علوم تربیتی/ حمیدرضا نوچه ناسار
تغییر خرده فرهنگ های درون دانشگاهی از دید استادان پی شکسوت دانشگاهی/ زهرا محمدی
کافه دانش ابزاری برای اشتراک دانش پداگوژیک اساتید/ محسن آیتی، فرشید عابدی، حسین شکوهی فرد و خیرالنساء رمضان زاده
مقایسه فرهنگ دانشگاهی با تأکید بر فرهنگ آموزش و یادگیری در دو نسل اعضای هیأت علمی/ صدیقه خوش دامن، محسن آیتی و نعمت اله فاضلی
هویت پداگوژیکی استاد، کلید تدریس مؤثر : مرور روایتی/ محسن آیتی، فرشید عابدی، حسین شکوهی فرد و خیرالنساء رمضان زاده

بخش ششم: کارکنان و فرهنگ دانشگاهی
بررسی تاثیر مولفه های هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان گلستان/ نوید ثنایی، عبدالحمید ثابتی
پویش ملی دوباره دانشگاه : تجربه نگاری اعضای هیئت علمی در خصوص سیاست های حاکم بر آموزش عالی/ حسین اسکندری و محمدرضا وحدانی اسدی
فرهنگ ارتباطات بین کارکنان دانشگاه و دانشجویان/ سکینه شاهی، سکینه ظریف، عبداله پارسا

بخش هفتم: دانشگاه، سیاستگذاری فرهنگی و فرهنگ دانشگاهی
دانشگاه فرهنگیان از اهداف تا عملکرد / مرتضی مزگی نژاد
فرهنگ دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین/ ریحانه ابراهیم آبادی و علی عسگری
واکاوی و تطبیق عناصر برنامه درسی آموزش عالی ایران و فنلاند/ ریحانه سیفی و سولماز نورآبادی
شناسایی الگوی ضمنی سیاستگذاری فرهنگی در نهاد علم مبتنی بر اسناد بالادستی موجود / علی جوادی، سیدمحمدعلی علوی
شناسایی و اولویت بندی عوامل فرهنگی موثر بر تولید علوم انسانی درآموزش عالی/ وجیهه کریمی
جایگاه زبان و ادبیات فارسی در فرهنگ دانشگاهی/ زینب رضایی و زینب نوروزی
فرهنگ ارتقای مستمر کیفیت در دانشگاه / داود قرونه
نقش دانشگاه در حفظ، تقویت و گسترش زبان فارسی/ عباس واعظ زاده
نقش زبان انگلیسی در جهانی شدن دانشگاه: منفعت دریا یا کنج سلامت !/ محمد زراعت پیشه
تحریم های پسابرجامی و لزوم گسترش فرهنگ دانشگاهی با تاکید بر جایگزینی فضای مجازی بجای کاغذ در تحقیقات درسی/ احمد بخشی، علی اکبر یاری القار
ارائه چارچوب الگوسازی توحید -واقع -آرمان نگر برای فرهنگ دانشگاهی / حسین کوهستانی اندرزی و هادی فرهنگ دوست
« اپلای » واکاوی عوامل مؤثر بر قوت و ضعف فرهنگی-آموزشی در دانشگاه های ایران و مهاجرت نخبگان با الهام از رمان / سمیرا استواری، علی اکبر محمدی و حکیمه استواری

بخش هشتم: فرهنگ دانشگاهی و محیط زیست
جایگاه آموزش محیط زیستی در فرهنگ دانشگاهی/ امیرعلی برومند، فاطمه طباطبایی یزدی
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط