بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. معیار پذیری تفسیر قرآن رهیافت ها و چالش ها

معیار پذیری تفسیر قرآن رهیافت ها و چالش ها

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 86264 10003022
قابل تهیه از مراکز پخش
14,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

یکی از مسائل بنیادین علوم انسانی در تفسیر متون، معیارپذیری آن است، بر این اساس، دیدگاه رایج در سنت تفسیری، براساس اعتبار تفسیر و معیارپذیری آن بوده است؛ اما با ظهور رویکرد ذهنی‌گرایی در غرب و نوع تحلیل آنها از حقیقت، زبان، روش، معنا و فهم، معیارپذیری تفسیر با چالش‌های جدی مواجه شد؛ حال آنکه بر پایه اصول عقلایی، حقیقت به معنای ویژگی قضیه، زبان به عنوان ابزار ابراز معنا و روش به عنوان راه وصول به آن، شالوده تفسیر متون را شکل می‌دهند. رویکردهای ذهنی‌گرا در فهم متون دینی با هدف پدیدآورنده آن ناسازگار بوده و پیامدهای نادرستی را در پی دارد. این اثر، ضمن تبیین و تحلیل اصول مشترک حاکم بر تفسیر متون از جمله اعتبار تفسیر، تعیّن معنای متن، وابستگی معنای آن به مؤلف، به بررسی و نقد مبانی، مستندات و پیامدهای رویکرد ذهنی‌گرا در تفسیر متون دینی به ویژه تفسیر قرآن کریم پرداخته است.
محصولات مرتبط