بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. ژئومورفولوژی ساختمان، فرایند و زمین ریخت ها

ژئومورفولوژی ساختمان، فرایند و زمین ریخت ها

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

دینامیک زمین از فرایندهای گوناگونی سرچشمه می‌گیرد که نمود عمل آن‌ها در چهره زمین با ظهور اشکال خاص پدیدار می‌شود. نویسنده در این کتاب کوشیده است زمین‌ریخت‌های مختلف در ارتباط با فرایندهای گوناگونی مانند زمین‌ساخت، آتشفشان، هوازدگی، حرکات دامنه‌ای، رودها، باد، یخچال، امواج و یخبندان ـ ذوب را توضیح دهد. این کتاب که حاصل دو دهه تحقیق و تدریس نویسنده است، مقدمه‌ای برای شناخت و درک تغییرات محیطی و آمایش سرزمین فراهم می‌کند تا دانشجویان و پژوهشگران علوم زمین بتوانند برای تبیین مبانی ژئومورفولوژی از آن بهره گیرند.


این کتاب برای دانشجویان رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس "مبانی ژئومورفولوژی" به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
محصولات مرتبط