بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

نظریه معنویت در قرآن

ناشر : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

نویسنده : محمد مسعود سعیدی

سال نشر : 1399

تعداد صفحات : 336

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 87178 10003022
60,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

پرسش اصلی در این کتاب، پرسش از نظریۀ معنویت در دیدگاه قرآن است؛ یعنی پرسش از مجموعه ‌ای منسجم از مفاهیم، گزاره‌ها و ایده‌های قرآنی که می ‌تواند یک نظریه را دربارۀ معنویت شکل دهد. مقصود از نظریۀ معنویت، مجموعه‌ای از گزاره‌ها است که ویژگی‌ های معنویت، زمینه‌ ها و شرایط علّی و مداخله‌ گر در ظهور و رشد آن در افراد جامعه و کنش‌های اجتماعی مرتبط با آن و آثار وجود یا عدمش در زندگی فردی و اجتماعی را توضیح می‌دهد. انگیزۀ اولیۀ پژوهش حاضر فهمیدن این نکته بوده است که آیا می‌توان دیدگاه قرآن دربارۀ معنویت را به‌گونه‌ای تحصیل کرد که با دیدگاه گروه‌های دینی و معنویِ جدید دربارۀ آن، تا جایی که ممکن است، بی‌ طرفانه و همه ‌جانبه قابل مقایسه باشد؛ مقایسه‌ ای که بتواند برای کسانی که در این گروه ‌ها هستند، حتی ‌المقدور قابل ‌فهم باشد. بنابراین هدف این کتاب به‌دست آوردن نظر قرآن دربارۀ معنویت با اتخاذ رویکردی تطبیقی بوده است.
محصولات مرتبط