بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. واقع گرایی دینی در قرن بیستم

واقع گرایی دینی در قرن بیستم

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 87797 10003022
6,500 5,850 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

پژوهشی در زمینه قلمروی فلسفه دین و چالشهای مربوط به واقعگرایی و غیر واقع گرایی دینی در قرآن بیستم و در میان فلاسفه غرب است. در این نوشتار تضارب آراء و افکار گوناگون و اندیشههای فلسفی در حوزه دین منعکس شده و رویکردهای مختلف در موضوع واقع گرایی و غیرواقع گرایی مطرح گردیده و چالشهایی که اندیشمندان و فلاسفه غرب در این زمینه به آن قابل هستند مورد تجزیه و تحلیل و نقد قرار گرفته است. از اینرو نویسنده ابتدا تعریفی از چیستی واقع گرایی و غیرواقعگرایی از لحاظ لغوی و اصطلاحی ارایه نموده و از منظر هستیشناختی، معرفتشناختی، علمی، معناشناختی و ارزش شناختی به تبیین مفهوم آن پرداخته است. در ادامه وی دیدگاه های فلاسف های مانند جان هیک، ویتگنشتاین و دان کیو پیت در مورد غیرواقع گرایی دینی منعکس نموده و کلیات افکار آنان را مورد ارزیابی قرار داده است. وی آنگاه به انواع واقعگرایی مانند واقعگرایی خام و انتقادی، واقع گرایی محض، واقع گرایی تقربی و ویژگیهای هریک از آنها را بیان کرده و دیدگاههای برخی از فلاسفه معاصر مسلمان را در این زمینه مطرح کرده و در یک جمعبندی به اثبات واقع گرایی گزاره ها و آموزه های دینی پرداخته است.
محصولات مرتبط