بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. قانون و فتوی

قانون و فتوی

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

آیا قانون در حکومت اسلامی الزاما همان فتوی است و همه فتاوا باید به قانون تبدیل شوند یا همه قوانین باید مستند به فتاوا باشد؟

آیا کارکرد قانون در نهایت حفظ اهداف اصلی دین است ولو به قیمت کنار نهادن برخی مفردات احکام باشد یا این که تحفظ بر احکام اولیه لازم است؛ اگر چه این امر باعث از دست رفتن برخی اهداف دین گردد یا آن که راه سومی وجود دارد؟

فرآیند تبدیل فتوی به قانون و معیار ترجیح فتوی در امر قانون گذاری چیست؟

این ها پرسش های مهمی در رابطه متقابل میان فتوی و قانون گذاری اسلامی هستند که این کتاب با استفاده از میدان مسایل زن و خانواده به آن ها پرداخته است.
محصولات مرتبط